Home Privégedrag en de tuchtrechter

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Privégedrag en de tuchtrechter

Kan de medische tuchtrechter het handelen van een tandarts in de privésfeer tuchtrechtelijk toetsen?

Soms stuit je in de jurisprudentie op een curieuze zaak. Dit is er zo een: een tandarts wordt ervan beschuldigd heimelijk een pornofilm van een vrouw te hebben gemaakt. Volgens de vrouw zou de tandarts hiermee hebben willen voorkomen dat zij een erfenis van haar oom zou krijgen. Als gevolg van de pornofilm zou de kantonrechter hebben geoordeeld dat de vrouw ‘van lichte zeden is die nergens recht op heeft’.

Het tuchtcollege stelt voorop dat niet kan worden vastgesteld of het gewraakte handelen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Beoordeeld wordt of het handelen van de tandarts wel is onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht.

Er is volgens het tuchtcollege allereerst geen sprake van strijd met de zorg die een beroepsbeoefenaar dient te betrachten jegens degene met betrekking tot wiens gezondheidstoestand bijstand wordt verleend. Evenmin is sprake van handelen dat voldoende weerslag heeft op de individuele gezondheidszorg. Er is ook geen sprake van handelen dat niet los kan worden gezien van de hoedanigheid van tandarts. Er is louter sprake van privégedrag. Behoudens bijzondere omstandigheden is privégedrag geen zaak voor de tuchtrechter. Dat is slechts anders indien dit privégedrag van invloed is op de beroepsuitoefening. Nu hiervan geen sprake is, is de vrouw in haar klacht niet ontvankelijk.

De les die uit deze uitspraak voortvloeit is, dat privégedragingen van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in beginsel niet zijn onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht. Dit is slechts anders wanneer sprake is van handelen dat voldoende weerslag heeft op de individuele gezondheidszorg. Dit wordt ook wel het ‘weerslagcriterium’ genoemd. Als bewezen zou worden dat de tandarts een patiënte in zijn praktijk op een dergelijke wijze had gefilmd zou het een heel ander verhaal zijn geweest. De tandarts zou dan hoogstwaarschijnlijk zwaar door de tuchtrechter worden bestraft. Hier geldt: houd werk en privé strikt gescheiden!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven