Home Recht op transitievergoeding bij deeltijdontslag

KBS

Recht op transitievergoeding bij deeltijdontslag

Volgens het wettelijk stelsel kan een arbeidsovereenkomst alleen in zijn geheel worden opgezegd of ontbonden. In de praktijk kennen we echter ook het fenomeen deeltijdontslag. De vraag of in dat geval recht bestaat op een (gedeeltelijke) transitievergoeding is in de literatuur meerdere malen aan de orde gesteld. Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad hier een belangrijke uitspraak over gewezen.

Gedeeltelijk ontslag

De Hoge Raad erkent dat er gevallen bestaan waarin sprake is van gedeeltelijk ontslag, doordat de arbeidstijd van de werknemer substantieel en structureel wordt verminderd. De Hoge Raad noemt daarbij twee voorbeelden: het deels vervallen van de arbeidsplaats vanwege bedrijfseconomische omstandigheden en blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Hoewel in de wet niet is voorzien in een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding in het geval van een vermindering van arbeidsduur, oordeelde de Hoge Raad onlangs dat een werknemer in dat geval mogelijk toch aanspraak heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Structureel en substantieel

De Hoge Raad verbindt aan het recht op transitievergoeding in geval van een urenvermindering twee voorwaarden: de vermindering van de arbeidstijd dient (i) substantieel en (ii) structureel te zijn. Van een substantiële urenvermindering is sprake als de arbeidstijd met ten minste 20% wordt verminderd. Van een structurele vermindering van de arbeidstijd is sprake als die vermindering naar redelijke verwachting blijvend is. Een tijdelijke urenvermindering levert dus geen aanspraak op een transitievergoeding op.Als de urenvermindering plaatsvindt op verzoek van de werknemer, bestaat ook geen recht op een transitievergoeding.

Berekening van de transitievergoeding

Tot slot geeft de Hoge Raad aan hoe de transitievergoeding moet worden berekend. De werknemer heeft recht op een transitievergoeding naar rato van de urenvermindering, berekend op basis van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

Heeft u te maken met een deeltijdontslag en wilt u weten of u of uw werknemer recht heeft op een transitievergoeding? Neemt u dan gerust even contact met mij op voor advies.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven