Home Rechters anticiperen (niet) op de WWZ

KBS

Rechters anticiperen (niet) op de WWZ

Afgelopen juni heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Het nieuwe ontslagrecht zal per 1 juli 2015 in werking treden. De kantonrechtersformule vervalt. Daarvoor in de plaats komt een transitievergoeding en een vergoeding naar billijkheid. De transitievergoeding is lager dan de huidige ontslagvergoeding die is gebaseerd op de kantonrechtersformule. Onduidelijkheid heerst over de vraag of rechters nu al op het nieuwe ontslagrecht anticiperen.

Politiek compromis

Over het algemeen zijn rechters niet erg geneigd om te anticiperen op de nieuwe wetgeving, omdat het een politieke beslissing is om wetgeving op een bepaalde datum in te laten gaan. Dit argument heeft de kantonrechter van de Rechtbank Gelderland in een uitspraak van 17 oktober 2014 gehanteerd. De kantonrechter ziet niet in waarom in individuele gevallen vooruit zou moeten worden gelopen op de WWZ. Daarop behoeven werknemers nu nog niet bedacht te zijn. De invoeringsdatum van de transitievergoeding berust op een politiek compromis, waarin diverse grootheden en belangen op elkaar zijn afgestemd en zijn uitgewisseld. Het is niet aan de rechter om die balans te verstoren. Ook het Gerechtshof ’s Gravenhage wees op 7 juli 2014 anticipatie op de WWZ af.
 

Anticipatie

Opmerkelijk is de uitspraak van de kantonrechter te Utrecht op 1 september 2014. De kantonrechter vindt de toepassing van de kantonrechtersformule in deze zaak niet ‘opportuun’, gelet op de lange duur van het dienstverband en het hoge salaris van de werknemer. Deze toepassing zou leiden tot een bedrag dat ver uitstijgt boven de in de WNT en WWZ genoemde bedragen. De kantonrechter houdt rekening met de vrijstelling van werkzaamheden met behoud van loon en de WW-uitkering die de werknemer naar verwachting zal ontvangen. De kantonrechter kent de directeur een vergoeding van € 180.000,- bruto toe. Dit bedrag is circa de helft van de neutrale variant van de kantonrechtersformule.

Het is de vraag of andere kantonrechters deze uitspraak zullen volgen of de kantonrechtersformule blijven toepassen tot de daadwerkelijke inwerkingtreding van de transitievergoeding.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven