Home Regeling aanlevering informatie productiedata medisch-specialistische zorg

Regeling aanlevering informatie productiedata medisch-specialistische zorg

Tijdens de corona-pandemie heeft de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) op basis van artikel 61 van de Wet marktordening gezondheidszorg bij instellingen voor medisch specialistische zorg productiedata opgevraagd, welke aanvraag liep via Stichting Dutch Hospital Data (DHD), om knelpunten te signaleren en te kunnen sturen op de toegankelijkheid van de (semi-) acute zorg. Hoewel de gevolgen van de pandemie nog maar een beperkt effect hebben, is de toegankelijkheid van ziekenhuiszorg een blijvend issue door personeelstekorten, ziekteverzuim en demografische ontwikkelingen.

Om die reden monitort de NZa de toegankelijkheid van de (kritieke) planbare ziekenhuiszorg, zodat er in het geval van (toekomstige) knelpunten snel geschakeld kan worden om de druk op de zorg te spreiden en de toegankelijkheid te borgen. Hiervoor heeft de NZa nog steeds actuele productiedata nodig van ziekenhuizen.

Op grond van de Regeling aanlevering informatie productiedata medisch-specialistische zorg zijn instellingen die medisch-specialistische zorg vanaf 1 oktober 2023 verplicht om een maal per maand, uiterlijk op de derde maandag van de maand, elektronisch een overzicht te verstrekken aan DHD van van het geaggregeerd aantal verrichtingen en het geaggregeerd aantal patiënten per ziekenhuis per week, uitgesplitst in:

 • jaar;
 • maand;
 • weeknummer;
 • ROAZ-regio;
 • Provincie;
 • type ziekenhuis (bijv. algemeen, topklinisch);
 • Zorgactiviteitcode (slechts vereist voor het aantal verrichtingen, niet op patiëntniveau)
 • specialisme;
 • specialisme code;
 • Dbc specialisme diagnosecode;
 • Dbc diagnose.

Het overzicht dient alle gegevens te bevatten van de maand voorafgaand aan de maand waarin de gegevens geleverd worden, inclusief alle mutaties die betrekking hebben op de al eerder aangeleverde data.

Omdat artikel 61 van de Wmg niet is bedoeld om structureel gegevens voor langere tijd op te vragen, is de nieuwe Regeling gebaseerd op artikel 62 jo. artikel 68 Wmg. Op grond van artikel 62 van de Wmg zijn Instellingen verplicht hun medewerking te verlenen en op grond van artikel 63 van de Wmg zijn zij verplicht om de NZa de gevraagde gegevens en inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot inzet van handhavingsinstrumenten door de Nza.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven