Home Regeling UWV ontslagprocedure

KBS

Regeling UWV ontslagprocedure

De minister heeft de procedure vastgesteld voor de ontslagprocedure bij het UWV. Per 1 juli 2015 is het UWV de aangewezen instantie om te beslissen over ontslagen wegens reorganisatie en arbeidsongeschiktheid die langer dan twee jaar heeft geduurd.

De regeling omvat het volgende:

  • Het UWV stelt formulieren beschikbaar voor het verzoek om toestemming en het verweer.
  • Indien nodig krijgt de werkgever acht dagen om het verzoek aan te vullen. Deze termijn kan verlengd worden bij bijzondere omstandigheden.
  • De werknemer krijgt veertien dagen om verweer te voeren. Na het verweer kan het UWV (optioneel dus) werkgever en werknemer gelegenheid geven binnen zeven dagen hun zienswijze in te dienen. Ook deze termijnen kunnen verlengd worden bij bijzondere omstandigheden.
  • Het UWV kan (hoeft dus niet) advies vragen aan de onstalgadviescommissie.
  • Het UWV geeft geen toestemming indien een opzegverbod geldt, tenzij verwacht wordt dat het opzegverbod binnenvier weken niet meer geldt. Voorheen verstrekte het UWV wel de toestemming, maar kon de werkgever vervolgens toch niet opzeggen vanwege het opzegverbod.
  • De werkgever kan tegelijk met de ontslagaanvraag een oordeel vragen over de toepasselijkheid van de voorwaarden (beoordeling financiëlevoorwaarden) waaraan de werkgever moet voldoen zodat hij geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven