Home RTC Eindhoven benadrukt belang van juistheid van de inhoud van het medisch dossier

KBS

RTC Eindhoven benadrukt belang van juistheid van de inhoud van het medisch dossier

Een MDL-arts had ten onrechte in het medisch dossier van een patiënte genoteerd: “2001: langdurige psychiatrische opname tot 2005” en “Opgenomen geweest in [F] 2001-2005”. Hoewel op verzoek van de patiënte de MDL-arts deze opmerkingen uit het medisch dossier heeft verwijderd, diende zij een tuchtklacht in tegen de arts. Het RTC Eindhoven deed op 11 mei 2015 uitspraak.

Klaagster verweet de MDL-arts dat bovenstaande opmerkingen ten onrechte na een spreekuurbezoek in het medisch dossier van klaagster waren opgenomen. Dit ten gevolge van een onjuiste interpretatie van de anamnestische gegevens die mede het gevolg was van een minder zorgvuldige bestudering van het uitgebreide en complexe medisch dossier.

Het college overweegt als volgt:
De juistheid van de inhoud van het medisch dossier mag niet ter discussie staan. Een zorgvuldig en juist bijgehouden dossier is van het grootste belang voor zowel de kwaliteit als de continuïteit van zorg aan de patiënt. Het doel van het dossier is een goede hulpverlening aan de patiënt. De arts, de opvolger, maar bijvoorbeeld ook de waarnemer en andere mede-behandelaars moeten uit het dossier kunnen begrijpen wat de medische achtergrond en situatie van de patiënt is en daarmee van de juistheid van de in het dossier aangetroffen gegevens kunnen uitgaan. Dit geldt in zijn algemeenheid voor alle gegevens in dat dossier maar in het bijzonder voor die gegevens die direct de medische toestand en behandeling raken. Het is juist op dit punt dat in het onderhavige medische dossier een onjuistheid is opgenomen, waarbij die onjuistheid in het dossier is kunnen ontstaan door handelen van verweerster.

Gelet op al de hiervoor geschetste omstandigheden is er niet enkel sprake van een onjuistheid in het dossier ten gevolge van het feit dat verweerster de gegevens uit het dossier onjuist heeft geïnterpreteerd, maar heeft verweerster ook nagelaten om haar interpretatie te toetsen in de door haar van klaagster afgenomen anamnese. Dat het dossier ingewikkeld was en verweerster op eerste aangeven van klaagster dat de notitie onjuist was deze notitie heeft verwijderd, doet daaraan niet af. 

De arts kreeg hiervoor een waarschuwing.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven