Home Schending relatiebeding via Linkedin

KBS

Schending relatiebeding via Linkedin

Dat het uitbreiden van je netwerk op Linkedin ook negatieve financiële consequenties kan hebben, blijkt uit een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem.

In deze zaak werd een werknemer veroordeeld tot het betalen van een boete van 10.000 euro aan zijn ex-werkgever omdat hij een relatie van zijn voormalige werkgever aan zijn Linkedin-netwerk had toegevoegd.

De werknemer werkte bij zijn ex-werkgever als sales director. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst werd overeengekomen dat de werknemer gedurende een periode van één jaar niet in contact mocht treden met een aantal relaties van zijn ex-werkgever. Na zijn ontslag trad de werknemer in dienst bij een concurrerende onderneming. Een aantal maanden later werd de werknemer door de ex-werkgever in kort geding gedagvaard voor schending van het relatiebeding. De werknemer werd tot betaling van een boete van 20.000 euro veroordeeld.

Kort daarna ontstond wederom discussie of bepaalde gedragingen van de werknemer al dan niet in strijd waren met het relatiebeding. Een van deze gedragingen betrof de toevoeging door de werknemer van een relatie van zijn voormalige werkgever aan zijn netwerk op Linkedin. Ter onderbouwing van zijn vorderingen had de werkgever een print gemaakt van het profiel van de werknemer op Lindedin waarop de volgende tekst stond vermeld:
“[naam relatie] is now connected to [naam werknemer] 32 minutes ago”
Deze tekst ziet op het ontstaan van het eerste contact tussen deze personen via Linkedin, hetzij omdat de werknemer de relatie had benaderd en de relatie op zijn uitnodiging is ingegaan, hetzij vice versa. De rechter concludeerde dat voldoende was gebleken dat dit contact was gelegd na uitdiensttreding van de werknemer en niet, zoals de werknemer betoogde, reeds ten tijde van het dienstverband. De rechter oordeelde dat de werknemer het relatiebeding had overtreden en veroordeelde hem tot betaling van de contractuele boete van 10.000 euro.

Met deze uitspraak zijn werknemers met een relatie of non-concurrentiebeding gewaarschuwd. De tijd zal leren of deze uitspraak navolging zal krijgen.

Voor de volledige uitspraak zie Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 22 maart 2011, LJN: BP8592.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven