Home Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg

Begin september heeft Minister Schippers de subsidieregeling gepubliceerd voor het faciliteren van medisch specialisten bij de overgang naar integrale tarieven voor medisch specialistische zorg en kaakchirurgie. De regeling is bedoeld om de overstap van vrijgevestigd specialisten naar een dienstverband te versoepelen door voldoening van een tegemoetkoming van maximaal € 100.000,00 per specialist, ten einde (een deel van) de goodwill verbonden aan de over te dragen praktijk aan de medisch specialist te vergoeden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

1. De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een natuurlijk persoon die:

a. het gehele jaar 2014 een vrij gevestigd medisch specialist was die op basis van de voor hem voor dat jaar geldende één of meer toelatingsovereenkomsten ten minste twintig uren per week in de instelling aanwezig was ter uitoefening van zijn beroep;

b. met ingang van een na 31 december 2014 doch voor 1 juli 2015 gelegen tijdstip zijn hoedanigheid als vrij gevestigd medisch specialist heeft beëindigd;

c. zonder dat sprake is of zal zijn van een andere vergoeding daarvoor dan een onmiddellijke of middellijke vergoeding in de vorm van een geldsom van een zorgaanbieder waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten:

1▫ zijn ondernemersactiviteiten als vrij gevestigd medisch specialist als bedoeld in artikel 3.4 onderscheidenlijk 3.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft gestaakt;

2▫ de ondernemingsactiviteiten als vrij gevestigd medisch specialist in een rechtspersoon heeft beëindigd, en

d. met ingang van het tijdstip, bedoeld in onderdeel b, uitsluitend op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten met één of meer zorgaanbieders als medisch specialist werkzaam is en zal zijn.

Het ziekenhuis of ZBC waarmee de medisch specialist de arbeidsovereenkomst sluit en die de praktijk overneemt, dient namens de medisch specialist een aanvraag in voor de verlening van de subsidie. Deze aanvraag dient voor 1 maart 2015 te worden ingediend met behulp van een door de Minister  vastgesteld formulier. De aanvraag kan tot en met 30 juni 2015 nog worden aangevuld.

Bij de aanvraag moeten worden gevoegd:

a. een kopie van de één of meer voor de medisch specialist voor 2014 geldende toelatingsovereenkomsten;

b. een kopie van de één of meer gesloten arbeidsovereenkomsten op basis waarvan de arts als medisch specialist werkzaam is of zal zijn;

c. de machtiging dat het ziekenhuis of ZBC de subsidie namens de medisch specialist mag aanvragen, en

d. het overeenkomen schema van de betalingen van de door de minister verleende één of meer voorschotten.

Voor de gehele subsidieregeling: klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven