Home Sweet fifteen

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Sweet fifteen

Hoe moet een arts omgaan met een verzoek van een jonge vrouwelijke patiënte die haar uiterlijk wil verfraaien? In deze zaak kwam een cosmetisch arts die een dergelijk verzoek kreeg in grote problemen.

Wat was er aan de hand?

Een vrouw die aangeeft 19 jaar oud te zijn vraagt een cosmetisch arts haar lippen op te vullen met fillers. De arts controleert de identiteit en leeftijd van de patiënte niet en voert dezelfde dag de gevraagde behandeling uit. De patiënte blijkt later slechts 15 jaar oud te zijn. Haar vader dient een klacht tegen de arts in.

Het College overweegt dat bij een minderjarige patiënte die de leeftijd van 12 maar nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, op grond van artikel 7:450 lid 2 BW tevens toestemming voor de behandeling nodig is van de met gezag belaste ouder(s).

Verder zegt het College dat de arts op grond van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg verplicht is de identiteit vast te stellen wanneer een cliënt zich voor de eerste keer tot de zorgaanbieder wendt.

Ten slotte verwijst het College naar de Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), die expliciet vermeldt dat alleen jongeren ouder dan 18 jaar in aanmerking komen voor cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak.

Hier had de arts geen toestemming van de met gezag belaste ouder(s) verkregen en ook niet om de legitimatie van de patiënte gevraagd.

De klacht wordt door het College gegrond verklaard. Het College rekent het de arts zwaar aan dat hij een medisch niet-noodzakelijke cosmetische ingreep heeft toegepast bij een patiënte van 15 jaar oud terwijl hij wist dat zij nog op school zat en zij volgens hem kwetsbaar was.

De klacht wordt gegrond verklaard en de arts krijgt de maatregel van een berisping opgelegd.

De les die uit deze zaak kan worden geleerd is, dat zorgaanbieders bij een eerste consult de identiteit (en daarbij leeftijd) van een patiënt(e) moeten controleren alvorens een behandeling kan worden ingezet.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven