Home Uitkijken bij het inkijken van een medisch dossier!

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Uitkijken bij het inkijken van een medisch dossier!

Hoe beoordeelt de medisch tuchtrechter het onbevoegd inzien van een medisch dossier?

De klager en de aangeklaagde verpleegkundige in deze zaak hebben gedurende 7 jaar een relatie gehad waaruit 2 kinderen zijn geboren. Zij zijn in 2018 gescheiden en wonen apart.

De verpleegkundige werkt op de afdeling psychiatrie van een ziekenhuis. Eind oktober 2018 raadpleegt de verpleegkundige gedurende ongeveer een half uur het patiëntendossier van de klager en bekijkt zij verschillende velden. Via de functionaris gegevensbescherming en een privacy jurist van het ziekenhuis verneemt de verpleegkundige dat de klager het vermoeden heeft dat zij in zijn medisch dossier heeft gekeken.
De verpleegkundige erkent dat zij in het medisch dossier van de klager naar informatie heeft gezocht. Zij wordt daarop door haar werkgever disciplinair bestraft omdat raadpleging van het dossier onrechtmatig was.

De klager schakelt hierna ook de tuchtrechter in. De verpleegkundige voert als verweer dat zij in het dossier heeft gekeken omdat zij van derden vernam dat de klager op de huisartsenpost was gezien op een moment waarop hij de zorg voor de kinderen had en de klager dit desgevraagd niet aan haar wilde toelichten. Uit zorg om het welzijn van de kinderen heeft zij vervolgens het dossier van de klager geraadpleegd. De verpleegkundige erkent dat dit niet had mogen gebeuren en heeft er spijt van.

Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond. De verpleegkundige heeft het medisch dossier van de klager ingezien terwijl zij geen behandelrelatie met hem had. Ook had de klager daartoe geen toestemming verleend. De verpleegkundige had dus geen recht op inzage in het patiëntendossier van de klager. De verpleegkundige heeft daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De door de verpleegkundige aangevoerde (verzachtende) omstandigheden doen daar niet aan af. De verpleegkundige krijgt echter geen maatregel opgelegd omdat zij op de zitting bij het tuchtcollege inzicht heeft getoond in het laakbare van haar handelen alsook dat zij door haar werkgever disciplinair is bestraft. Bovendien is het tuchtcollege gebleken dat de klacht vooral verband lijkt te houden met de sterk verstoorde relatie tussen de klager en de verpleegkundige.

Deze uitspraak illustreert, dat het onbevoegd inzien van een medisch dossier vervelende gevolgen voor een zorgverlener kan hebben. Zeker bij een elektronisch patiëntendossier is aan de hand van loggegevens pijnlijk nauwkeurig vast te stellen wie, wanneer en hoe lang een dossier is ingezien en welke gegevens zijn geraadpleegd. Dus even met een paar muisklikken een medisch dossier inzien, ook al is dat uit oprechte belangstelling voor de patiënt of om het geheugen wat op te frissen, zonder dat sprake is van een behandelrelatie en zonder expliciete toestemming van de patiënt kan niet alleen arbeidsrechtelijke maar ook tuchtrechtelijke consequenties hebben. Al lijkt nieuwsgierigheid vaak te zijn ingegeven om de waarheid te achterhalen, toch kan die nieuwsgierigheid botsen met het vertrouwen dat patiënten in zorgverleners moeten kunnen hebben.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven