Home Uitstel van betaling voor de transitievergoeding en overgangsregeling tijdelijke werknemers

KBS

Uitstel van betaling voor de transitievergoeding en overgangsregeling tijdelijke werknemers

Minister Asscher heeft onlangs laten weten dat de transitievergoeding niet direct betaald dient te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de transitievergoeding verschuldigd zijn.

Als een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst binnen maximaal zes maanden na het aflopen van deze arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt die in gaat op of na 1 juli 2015, telt de periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee als de tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een periode van maximaal drie maanden. In ruil daarvoor krijgt de werknemer dan de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Om te voorkomen dat tijdelijke werknemers (bijvoorbeeld seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector) niet opnieuw een arbeidsovereenkomst krijgen komt  er een overgangsregeling voor de transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst na ten minste twee jaar niet wordt verlengd. De hoogte daarvan wordt in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015.

Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke werknemers vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking korter dan zes maanden – mee voor de transitievergoeding. Zo wordt voorkomen dat werkgevers door de opbouw van de transitievergoeding werknemers niet meer aannemen. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden. Dit sluit aan bij het overgangsrecht voor de ketenbepaling.

Zie hier voor het bericht van Minister Asscher.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven