Home Update wijzigingen transitievergoeding

KBS

Update wijzigingen transitievergoeding

In mijn artikel d.d. 7 november 2016 schreef ik over het wetsvoorstel waarin werkgevers tegemoet worden gekomen in de transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens ziekte. De Raad van State heeft zijn kritiek geuit op het voorstel. Toch is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Tijd voor een korte update.

Kritiek Raad van State

Het wetvoorstel tracht werkgevers tegemoet te komen bij ontslag wegens ziekte. Om deze kosten te kunnen vergoeden wordt de premie voor het Algemeen werkeloosheidsfonds structureel verhoogd met 0.1%. Kritiek van de Raad van State ziet erop toe dat middels het wetsvoorstel, de cumulatie van financiële verplichtingen voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers wel blijft bestaan. De werknemer moet doorbetaald worden tijdens zijn ziekte, maar hij behoudt nog steeds zijn recht op een transitievergoeding bij ontslag.

Op deze manier wordt volgens de Raad van State opnieuw een nieuwe regeling toegevoegd, in plaats van de werkelijke oorzaak van de cumulatie van financiële verplichtingen aan te pakken.

Daarnaast is de voorgestelde regeling volgens de Raad van State naar verwachting relatief kostbaar om uit te voeren en is de organisatie van het UWV niet ingesteld op het verrichten van incidentele werkgeversbetalingen.

Wetsvoorstel

Ondanks de kritiek van de Raad van State blijft het wetsvoorstel bij een vergoeding voor de werkgever. Aan de vraag van de Raad van State om het wetsvoorstel te heroverwegen is geen gevolg gegeven. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is verzet naar 1 januari 2019.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven