Home Valkuil voor medisch adviseurs?

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Valkuil voor medisch adviseurs?

Hoe moet een medisch adviseur omgaan met een verzoek om claimbeoordeling?

Een verzekeringsarts wordt als externe medisch adviseur gevraagd om een belangenbehartiger, die namens een claimant optreedt, te adviseren.

Het verzoek aan de medisch adviseur is om te bezien of een claim tegen de politie vanwege een politie-incident mogelijk is en of daarbij medisch gezien problemen zouden kunnen ontstaan.

De medisch adviseur stelt in zijn advies dat een oorzakelijk verband tussen de psychiatrische problematiek van de claimant en het politie-incident niet valt vast te stellen. De posttraumatische stressstoornis (PTTS) waaraan de claimant lijdt is weliswaar geluxeerd door het politie-incident, maar vindt haar oorsprong in traumatische ervaringen in een ver verleden. Het was volgens de medisch adviseur zeker te verwachten dat de claimant de pathologie op enig moment ook zou hebben ontwikkeld zonder het politie-incident.

De claimant beklaagt zich bij het tuchtcollege.

Het tuchtcollege overweegt dat de stelligheid waarmee de medisch adviseur in zijn advies schrijft dat het bewuste politie-incident geen oorzakelijk verband heeft met de latere (psychische) klachten niet medisch is onderbouwd. Evenmin is onderbouwd de stellige uitspraak van de medisch adviseur dat het zeker te verwachten was dat klager de pathologie – voor zover die niet reeds (deels) aanwezig was – ook op enig ander moment zou hebben ontwikkeld zonder politie-incident. Bij de uitvoering van zijn taak heeft de medisch adviseur onzorgvuldig gehandeld, aldus het tuchtcollege. Het advies voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen.

De klacht is gegrond en de medisch adviseur krijgt de maatregel van een waarschuwing opgelegd.

De les die uit deze beslissing volgt is, dat adviezen van medisch adviseurs door de tuchtrechter kunnen worden beoordeeld. Beoordeeld wordt of het advies uit oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid de toets der kritiek kan doorstaan. Ten aanzien van de conclusie van het rapport wordt beoordeeld of de medisch adviseur in redelijkheid tot zijn conclusie heeft kunnen komen. Een advies kan dus worden getoetst op al te stellige en niet (medisch) onderbouwde uitspraken. Het doen van zekere uitspraken in adviezen door medisch adviseurs kan een valkuil vormen en vormt dus een punt van (extra) aandacht.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven