Home Verhaalssanctie Ziektewet

KBS

Verhaalssanctie Ziektewet

De Rechtbank Den Haag paste in een interessante uitspraak de verhaalssanctie van artikel 39a Ziektewet toe. Het UWV ging voorbij aan de ‘papieren’ hersteldmelding en de werkgever moest de Ziektewet-uitkering betalen over een periode gelijk aan de tekortkoming in de re-integratie.

UWV

De werkneemster had zich in overleg met de werkgever hersteld gemeld. Dit was gedaan in het kader van een beëindigingsregeling, waarmee enkele maanden later een einde aan het dienstverband kwam. In de tussenliggende periode had de werkgever geen enkele re-integratie-inspanning meer verricht. Dat is eigenlijk goed te begrijpen, omdat de werkneemster zich immers hersteld had gemeld. Het UWV oordeelde echter heel anders over deze situatie. Het UWV gaat namelijk voorbij aan de ‘papieren’ hersteldmelding van de werkneemster. Er was geen hersteldmelding van de bedrijfsarts en er was ook geen sprake van een daadwerkelijke werkhervatting door de werkneemster. De werkneemster was namelijk vrijgesteld van werkzaamheden tot aan het einde van het dienstverband.

Gevolgen

Als een werknemer ziek uit dienst gaat heeft dit invloed op de premiedifferentiatie voor de Ziektewet. Ook kan het UWV een verhaalssanctie opleggen op grond van artikel 39a van de Ziektewet. Dit komt erop neer dat het UWV de ex-werkgever verplicht om op te draaien voor de kosten van de Ziektewet-uitkering voor een periode die gelijk is aan de periode waarin hij onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. In het geval van deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag moest de werkgever dertien weken Ziektewet-uitkering voor zijn rekening nemen.

Praktijk

Een werkgever die een beëindigingsregeling treft met een werknemer mag er niet zomaar van uitgaan dat hij geen verplichtingen meer heeft ten aanzien van de re-integratie van de werknemer indien deze ziek is of wordt. Het tegendeel is waar: de werkgever heeft alle belang bij een volledig re-integratie dossier en moet alle verplichtingen op grond van de Wet Poortwachter blijven volgen. Soms moet hij zelfs daarop vooruitlopen. Eerder dit jaar oordeelde Rechtbank Gelderland dat de werkgever verondersteld werd eerder te starten met het tweede spoor dan na het eerste ziektejaar, omdat de werkgever wist dat het contract binnenkort zou eindigen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven