Home Marginale toetsing verval/herpositionering functie. Beleidsvrijheid werkgever.

KBS

Marginale toetsing verval/herpositionering functie. Beleidsvrijheid werkgever.

Op 29 november 2013 (publicatiedatum: 27 maart 2014) heeft de kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam de vordering van een thuiszorgmedewerker wegens kennelijk onredelijk ontslag afgewezen (ECLI:NL:RBROT:2013:10883). In het kader van een reorganisatie van de huishoudelijke zorg had de werkgever de functie van medewerker huishoudelijke verzorging (de functie die ook deze werknemer vervulde) laten vervallen en een lager gesalarieerde functie, de functie van huishoudelijke hulp, ingevoerd. Van die nieuwe functie maakte de signaleringstaken van eerstgenoemde functie geen onderdeel meer uit. Die taken zijn bij een andere functie (welzijnsconsulent) ondergebracht. Een groot aantal medewerkers die de eerstgenoemde functie bekleedden is boventallig verklaard. Tevens is hen de nieuwe functie aangeboden.

De kantonrechter stelt voorop dat de bedrijfseconomische noodzaak van de reorganisatie niet ter discussie staat. Voorts neemt de kantonrechter als uitgangspunt dat ook de bevoegdheid om bepaalde functies in het kader van een reorganisatie te laten vervallen dan wel te herpositioneren tot de beleidsvrijheid van de werkgever behoort. Dergelijke beleidsbeslissingen kan de kantonrechter slechts marginaal toetsen. Slechts in het geval gezegd zou moeten worden dat de werkgever in redelijkheid niet tot zijn beslissing heeft kunnen komen, past rechterlijk ingrijpen.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever gerechtigd was om een groot aantal medewerkers boventallig te verklaren en hen de nieuwe functie aan te bieden, gelet op de (onweersproken) wijziging van de gemeentelijke indicatiestellingen en (lagere) vergoedingen. Daardoor ontstond vooral behoefte aan huishoudelijke hulpen. Voorts concludeert de kantonrechter dat de nieuwe functie terecht in een lagere salarisschaal is ingedeeld.

Het standpunt van de werknemer dat sprake is van dezelfde functies en dat na de reorganisatie dezelfde werkzaamheden door dezelfde medewerkers worden gedaan als voor de reorganisatie, zij het tegen een lager salaris, gaat naar het oordeel van de kantonrechter niet op. In dit verband is van belang dat de signaleringstaken geen deel meer uitmaken van de nieuwe functie en dat de nieuwe functie duidelijk van de vervallen functie verschilt.

Gelet op het voorgaande werd de vordering van de werknemer wegens kennelijk onredelijk ontslag afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven