Home Verzoek voorlopig deskundigenbericht tijdens deelgeschilprocedure?

KBS

Verzoek voorlopig deskundigenbericht tijdens deelgeschilprocedure?

Deskundigen zijn in de letselschadepraktijk van groot belang bij de vaststelling van aansprakelijkheid en de bepaling van de omvang van de schade. Vaak wordt zo een deskundige buiten rechte op gezamenlijk verzoek van partijen ingeschakeld, maar het is uiteraard ook mogelijk dat de rechter op verzoek van een partij een deskundige benoemt.

Artikel 202 Rv geeft de benadeelde en de aangesproken partij de mogelijkheid om de rechter te verzoeken om voorlopig deskundigenbericht te gelasten. Zo een verzoekschriftprocedure strekt er kortgezegd toe partijen in de gelegenheid te stellen te beoordelen welke kansen zij hebben in een aanhangige procedure. Vaak wordt om dergelijk deskundigenonderzoek verzocht voordat een procedure aanhangig wordt gemaakt, maar artikel 202 Rv maakt het ook mogelijk om de rechter daartoe te verzoeken tijdens een reeds aanhangige bodemprocedure (zie artikel 125 Rv) of deelgeschilprocedure (zie artikel 278 lid 4 Rv jo 1019w).

In de recent gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Gelderland heeft een benadeelde de rechter op de voet van artikel 202 Rv verzocht om een deskundigenbericht te gelasten tijdens een reeds aanhangig gemaakte deelgeschilprocedure. De benadeelde verzocht de rechter een rekenkundige te benoemen om zodoende het verlies aan verdienvermogen van de benadeelde te laten berekenen.

De benadeelde kreeg echter nul op het “202-Rv-rekest” omdat zijn verzoek niet ter zake dienend was. Uit de reeds aanhangige deelgeschilprocedure volgde namelijk dat er eerst arbeidsdeskundig onderzoek moest worden verricht. Dat bracht dus met zich dat de uitgangspunten voor een rekenkundige nog niet vaststonden. En dus dat er (nog) geen rekenkundige kon worden benoemd.

Het is dus weliswaar mogelijk om tijdens een aanhangige (deelgeschil)procedure de rechter op grond van artikel 202 Rv te verzoeken om deskundigenonderzoek te gelasten, maar voorwaarde is natuurlijk wel – zoals de uitspraak van de Rechtbank Gelderland ook laat zien – dat het verzoek op zijn minst ter zake dienend en concreet moet zijn.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven