Home Volledige transitievergoeding na twee jaar ziekte, ook met pensioen in zicht

KBS

Volledige transitievergoeding na twee jaar ziekte, ook met pensioen in zicht

De Hoge Raad heeft op 5 oktober 2018 de uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch bevestigd waarin werd overwogen dat een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte wordt opgezegd, recht heeft op volledige transitievergoeding, ook in het geval hij ten tijde van het ontslag bijna pensioengerechtigd is.

Feiten

Een man die sinds 1 augustus 1978 in dienst was als docent bij een school, is met ingang van 10 juni 2014 volledig arbeidsongeschikt verklaard. De school heeft na twee jaar ziekte – nadat het UWV hiervoor toestemming heeft verleend – de arbeidsovereenkomst met de man opgezegd. De man heeft vervolgens aanspraak gemaakt op de wettelijke transitievergoeding. Op 31 augustus 2018 heeft de man de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Kantonrechter

In eerste aanleg wees de kantonrechter een bedrag van EUR 25.000,- toe en overwoog daartoe dat toekenning van de volledige transitievergoeding in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.

Hof

In hoger beroep heeft het Hof de beschikking van de kantonrechter vernietigd en aan de man een transitievergoeding van EUR 73.514,42 toegekend.

Hoge Raad

De vraag die voorligt aan de Hoge Raad is of het Hof terecht heeft beslist dat geen grond bestaat voor het oordeel dat toekenning van de volledige transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De Hoge Raad overweegt dat de rechter bij de beoordeling of toepassing van een wettelijke regel in een bepaald geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, terughoudendheid dient te betrachten. Deze beoordeling is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en daarbij komt betekenis toe aan de aard van de wettelijke regeling en aan de bedoeling van de wetgever.

De regeling van de transitievergoeding is dwingendrechtelijk van aard. De wetgever heeft gekozen voor een abstract en gestandaardiseerd stelsel, waarin de voorwaarden voor het recht op een transitievergoeding en de regels voor de berekening van de hoogte daarvan nauwkeurig in de wet zijn omschreven. Dit komt tot uiting in het gegeven dat voor de aanspraak op een transitievergoeding niet van belang is of de werknemer na het eindigen van de arbeidsovereenkomst werkloos is, dan wel aansluitend een andere baan heeft gevonden. Uit de toelichting op de wet volgt expliciet dat ook werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd wegens twee jaar ziekte recht hebben op een transitievergoeding.

Dit kan ertoe leiden dat een werknemer die kort voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt ontslagen, recht heeft op een transitievergoeding die hoger is dan het salaris dat hij zou hebben ontvangen als hij tot aan de pensioengerechtigde leeftijd in dienst zou zijn gebleven. Gelet op de omstandigheden van het geval bestaat aldus de Hoge Raad geen grond om toekenning van een volledige transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar te achten.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven