Home Werkneemster jegens werkgever aansprakelijk voor opzettelijk toegebrachte schade

KBS

Werkneemster jegens werkgever aansprakelijk voor opzettelijk toegebrachte schade

Maandelijks, zo niet wekelijks, worden er uitspraken gepubliceerd over de aansprakelijkheid van de werkgever jegens de werknemer. Beduidend minder vaak zie je een uitspraak langskomen waarbij sprake is van de omgekeerde situatie: de aansprakelijkheid van de werknemer jegens de werkgever.

Het voorgaande is ook te verklaren, omdat een werknemer – zo volgt uit artikel 7:661 BW – voor het tijdens de werkzaamheden toebrengen van schade in beginsel niet aansprakelijk is jegens de werkgever. Dat is alleen anders als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, waarvan natuurlijk in de praktijk niet (zo) snel sprake is. Reden waarom mijn oog viel op de recent gepubliceerde uitspraak van het Hof Amsterdam.

Het ging in die uitspraak om een werkneemster die de functie had van inkoper van chemicaliën op de Chinese markt. De kerntaak van een inkoper is om, uitgaande van de aan de in te kopen producten gestelde kwaliteitseisen, zo goedkoop mogelijk in te kopen.

De werkgever was er echter achter gekomen dat de werkneemster opzettelijk haar werkgever wilde benadelen door tal van leveranciers te manipuleren door de prijzen van de producten van deze leveranciers kunstmatig hoog te houden. Ook heeft de werkneemster bewust potentiële leveranciers buiten de deur gehouden terwijl zij wist dat deze leveranciers de producten tegen een veel lagere prijs konden leveren.

Met deze handelwijze heeft de werkneemster, aldus het hof, niet alleen blijk gegeven van een gebrek aan loyaliteit maar ook heeft zij gehandeld in strijd met hetgeen van haar als inkoper had mogen worden verwacht. Daarmee heeft zij de werkgever opzettelijk financieel benadeeld, zodat zij op grond van artikel 7:661 BW aansprakelijk is.

De schade van de werkgever werd uiteindelijk door het hof vastgesteld op EUR 338.455,00 (plus wettelijke rente). Of de werkgever ooit volledig zal worden betaald, is natuurlijk maar de vraag.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven