Home Wetsvoorstel BIG-II in consultatie

Wetsvoorstel BIG-II in consultatie

Onlangs is een concept-wetsvoorstel online gekomen, waarmee de Wet BIG op een aantal punten wordt gewijzigd.

De hoofdlijnen van het concept-wetsvoorstel zijn als volgt:

  • het beroep van regieverpleegkundige wordt in de Wet BIG opgenomen. Ook wordt het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige geactualiseerd. Hiermee zal volgens het concept-wetsvoorstel in de toekomst een duidelijker onderscheid gemaakt kunnen worden tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen.
  • het beroep van orthopedagoog-generalist wordt in de Wet BIG opgenomen. 
  • een grondslag wordt gecreëerd om via lagere regelgeving nadere regels te stellen over deskundigheidsbevorderende activiteiten die een beroepsbeoefenaar moet verrichten om voor herregistratie in aanmerking te komen. Met deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten toont de beroepsbeoefenaar aan te voldoen aan de minimale eis voor het bijhouden van kennis en nieuwe ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. Dit draagt volgens het concept-wetsvoorstel bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening en bescherming van de patiënt tegen onzorgvuldig handelen. 
  • het concept-wetsvoorstel beoogt ook het deskundigheidsgebied van de apotheker te actualiseren. Er wordt een grondslag gecreëerd om dit deskundigheidsgebied bij lagere regelgeving nader uit te werken.
  • het concept-wetsvoorstel regelt dat ook het Zorginstituut de taak krijgt de Minister voor Medische Zorg en Sport desgevraagd te adviseren over het via de Wet BIG regelen van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg.

Met de wetswijziging wordt uitvoering gegeven aan een aantal verbeterpunten die bij een eerdere evaluatie van de Wet BIG naar voren zijn gekomen. Tot 18 februari 2018 kan men op het concept-wetsvoorstel reageren

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven