Home Maurice Mooibroek

Meer over Maurice

Opleiding: Nederlands Recht aan de UvA

Maurice Mooibroek studeerde Nederlands recht in Amsterdam. In 2014 studeerde hij af. Na korte tijd werkzaamheden te hebben verricht als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor in Amsterdam en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), is hij in 2015 als advocaat begonnen bij KBS.

Bij KBS houdt Maurice zich met name bezig met tuchtrecht, gezondheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, materiële controles en opleidings- en registratiegeschillen

Nevenactiviteiten

Maurice is lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP), de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR), de Vereniging voor Aansprakelijkheid en Schadevergoedingsrecht (VASR) en de Nederlandse Vereniging voor Tuchtrechtadvocaten, Disciplina.

Tevens zit hij in de redactie van het Tijdschrift Tuchtrecht en van GZR-updates en is hij lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de NOVA. Hij was secretaris van het bestuur van de Jonge Balie Congrescommissie 2017.

Ten slotte promoveert Maurice bij de Radboud Universiteit te Nijmegen op het gebied van wettelijk tuchtrecht. Zijn promotieonderzoek gaat over procedurele waarborgen voor beroepsbeoefenaars in het tuchtprocesrecht, waarbij in het bijzonder aandacht voor de invloed van Europees recht.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Maurice heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Gezondheidsrecht
  • Ondernemingsrecht (waaronder Beroepsaansprakelijkheid)
  • Tuchtrecht (waaronder Medisch tuchtrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Meer over Maurice

Opleiding: Nederlands Recht aan de UvA

Maurice Mooibroek studeerde Nederlands recht in Amsterdam. In 2014 studeerde hij af. Na korte tijd werkzaamheden te hebben verricht als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor in Amsterdam en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), is hij in 2015 als advocaat begonnen bij KBS.

Bij KBS houdt Maurice zich met name bezig met tuchtrecht, gezondheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, materiële controles en opleidings- en registratiegeschillen

Nevenactiviteiten

Maurice is lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP), de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR), de Vereniging voor Aansprakelijkheid en Schadevergoedingsrecht (VASR) en de Nederlandse Vereniging voor Tuchtrechtadvocaten, Disciplina.

Tevens zit hij in de redactie van het Tijdschrift Tuchtrecht en van GZR-updates en is hij lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de NOVA. Hij was secretaris van het bestuur van de Jonge Balie Congrescommissie 2017.

Ten slotte promoveert Maurice bij de Radboud Universiteit te Nijmegen op het gebied van wettelijk tuchtrecht. Zijn promotieonderzoek gaat over procedurele waarborgen voor beroepsbeoefenaars in het tuchtprocesrecht, waarbij in het bijzonder aandacht voor de invloed van Europees recht.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Maurice heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Gezondheidsrecht
  • Ondernemingsrecht (waaronder Beroepsaansprakelijkheid)
  • Tuchtrecht (waaronder Medisch tuchtrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mijn specialismen

Dit zijn de specialismen van Mr. M.F. (Maurice) Mooibroek

Scroll naar boven