Home Wetsvoorstel winstuitkering zorg nu toch weer in behandeling

Wetsvoorstel winstuitkering zorg nu toch weer in behandeling

Het voorstel van wet dat het voor instellingen voor medisch-specialistische zorg mogelijk moet maken om, onder bepaalde voorwaarden, winstuitkeringen te doen, is nu klaar voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer.

Dat heeft minister Schippers van VWS in een brief aan het parlement medegedeeld. Voor instellingen voor medisch-specialistische zorg bestaat nu nog een verbod op het hebben van een winstoogmerk.

Eerder gaf minister Schippers in haar brief van 15 januari jl. nog aan dat de behandeling van het wetsvoorstel van de agenda werd gehaald om een mogelijke nota van wijziging  te kunnen voorbereiden. Na alle aspecten van het wetsvoorstel nog een grondig tegen het licht te hebben gehouden, blijkt aanpassing daarvan nu toch niet nodig, aldus de minister.

Instellingen en medisch specialisten bereiden zich dit jaar voor op de invoering per 1 januari 2015 van integrale bekostiging in de ziekenhuiszorg. Belangrijk daarbij is het schrappen van het zelfstandig declaratierecht voor medisch specialisten, die daarmee niet langer als zelfstandig ondernemer zullen zijn aan te merken. Een mogelijkheid om dit te ondervangen, is het laten participeren van medisch specialisten als aandeelhouder in de instellingen. Door het aanhouden van dit wetsvoorstel leek het ‘participatiemodel’ echter geen realistische oplossing meer.

De minister geeft in haar brief overigens niet aan met welke mate van spoed het wetsvoorstel, dat ook nog langs de Eerste Kamer moet, wat haar betreft nu zou moeten worden behandeld. Of invoering van de wet per 1 januari 2015 gaat lukken is dan ook nog niet zeker.

Voor de brief van de minister, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven