Home Zorgplicht werkgever omvat meer dan het geven van veiligheidsinstructies

KBS

Zorgplicht werkgever omvat meer dan het geven van veiligheidsinstructies

Is het voldoende om een werknemer aanwijzingen te verstrekken om zoveel mogelijk te voorkomen dat de werknemer schade lijdt? Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in deze zaak wel, maar niet volgens de Hoge Raad.

Een op uitzendbasis werkende chauffeur kreeg de opdracht om tuinmachines te transporteren naar een bedrijf in Spanje. Zowel het inlenend bedrijf als de partij in Spanje instrueerde de chauffeur op voorhand dat hij niet mocht lossen. Desondanks hielp hij toch mee, maar liep daarbij letsel op aan zijn voet.

Reeds gelet op de gegeven instructies kon volgens het hof niet worden geoordeeld dat het inlenend bedrijf (en dus ook de werkgever, het uitzendbureau) in haar zorgplicht tekort was geschoten. Ook kon volgens het hof daardoor in het midden blijven of wel of geen veiligheidsschoenen ter beschikking waren gesteld.

De Hoge Raad oordeelt anders. De zorgplicht van een inlener/werkgever (7:658 BW) houdt meer in dan enkel het verstrekken van veiligheidsinstructies. Ook is de inlener/werkgever gehouden om de benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het verstrekken van veiligheidsschoenen. Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat het hof ten onrechte voorbij is gegaan aan het verweer van de werknemer dat adequate instructies ontbraken hoe moest worden gehandeld in geval van problemen bij het laden en lossen. Verder oordeelt de Hoge Raad dat het hof heeft miskend dat het verwijt dat de inlener en de werkgever in strijd met de van toepassing zijnde cao hebben nagelaten om ten behoeve van de werknemer een ongevallenverzekering af te sluiten, dient te worden aangemerkt als een zelfstandig verwijt naast het verwijt dat niet aan de zorgplicht in de zin van artikel 7:658 BW is voldaan. Tot slot had het hof volgens de Hoge Raad ook (ambtshalve) moeten onderzoeken of de vordering van de werknemer had kunnen worden toegewezen op grond van een tekortkoming in de zin van artikel 6:74 BW.
 

Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:3519).

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven