Home Zorgverzekeringswet geen ‘voorliggende voorziening’ voor dieetkosten; bijzondere bijstand mogelijk

KBS

Zorgverzekeringswet geen ‘voorliggende voorziening’ voor dieetkosten; bijzondere bijstand mogelijk

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 2 oktober 2014 (publicatiedatum 7 oktober 2014; ECLI:NL:CRVB:2014:3221) dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor dieetkosten voor toepassing van de Wet Werk en Bijstand (WWB) geen ‘voorliggende voorziening’ is.

Anders gezegd: voor dieetkosten kan een beroep op bijzondere bijstand worden gedaan, omdat dieetkosten geen te verzekeren prestatie onder de Zorgverzekeringswet zijn. Daarnaast is van belang dat bij invoering van de Zorgverzekeringswet geen bewuste beslissing is genomen over de noodzaak van vergoeding van dieetkosten. Indien daarover wel een bewuste beslissing zou zijn genomen waarbij de noodzaak van vergoeding van dieetkosten niet noodzakelijk zou zijn geacht, dan zou voor deze kosten ook geen beroep op bijzondere bijstand hebben bestaan. Dit volgt echter niet uit de parlementaire geschiedenis.

Ook onder de werking van de Ziekenfondswet was het vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep dat de Ziekenfondswet voor dieetkosten geen voorliggende voorziening was in de zin van de Algemene bijstandswet. Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet is hiervan niet afgeweken.

Klik hier voor een toelichting op de uitspraak, op rechtspraak.nl.

Klik hier voor de tekst van de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven