Home Zwarte lijst artsen ook in hoger beroep verboden

Zwarte lijst artsen ook in hoger beroep verboden

Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland (SIN-NL) exploiteerde – tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland dit in januari 2021 verbood – de websites zwartelijstartsen.nl en zwartelijstartsen.com. Daarop stonden circa 900 artsen, tandartsen, verpleegkundigen en psychologen vermeld die in het BIG-register zijn opgenomen met een berisping, schorsing, of doorhaling. Ook waren op de sites andere personen en organisaties uit gezondheidszorg en overheid die volgens SIN-NL hun wettelijke en professionele zorgplicht schenden met naam en toenaam terug te vinden. Volgens SIN-NL gaat het om falende zorgverleners die weigeren aan slachtoffers van medische fouten correcte informatie, diagnostiek en herstelbehandeling te bieden.

De voorzieningenrechter van rechtbank Midden Nederland oordeelde in januari 2021 – kort samengevat -dat het belang van de eerbiediging van de eer en goede naam van de artsen en zorgverleners zwaarder woog dan het belang van SIN-NL bij vrijheid van meningsuiting. Daarnaast achtte hij de verwerking o.a. in strijd met artikel 10, 16, 17, 18 en 21 van de AVG.

Hoger beroep

SIN-NL en haar bestuurder hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de voorzieningenrechter. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het beroep verworpen en de beslissing van de Voorzieningenrechter bekrachtigd. Het recht van de artsen op eerbiediging van hun eer en goede naam zwaarder weegt dan het belang van SIN-NL c.s. bij haar recht op vrije meningsuiting. De wijze waarop de zwarte lijsten zijn ingekleed, de daarop vermelde termen, foto’s en annotaties en de term “zwarte lijst” als zodanig, afgezet tegen de informatie op BIG-register.nl, maken dat het verbod dat de voorzieningenrechter aan haar heeft opgelegd in deze situatie gerechtvaardigd is. Een minder vergaande maatregel, zoals een verbod op bepaalde pagina’s van de zwarte lijst, is praktisch niet goed uitvoerbaar (alleen al vanwege de vereiste actualiteit die steeds aanpassing van de lijsten zou vragen) terwijl het diffamerende karakter van het geheel in stand blijft.

Het Gerechtshof komt – nu het vonnis reeds in stand blijft – niet toe aan de vraag of sprake is van strijd met de AVG. Dat is begrijpelijk, maar ook wel jammer aangezien het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van handelen in strijd met artikel 10 AVG (verbod op het verwerken van strafrechtelijke gegevens) m.i. niet correct is. Zie in dit kader ook mijn analyse van de uitspraak in het tijdschrift : Letsel & Schade, jaargang 2021, nr. 1, pag. 47 – 51.

Voor artsen en andere hulpverleners in Nederland die zich met hart en ziel inzetten voor de zorg, is het goed te weten dat aan zwarte lijsten paal en perk kan worden gesteld.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven