Home Aansprakelijkheid van bestuurders in de zorg – een update

KBS

Aansprakelijkheid van bestuurders in de zorg – een update

Bestuurders van een zorginstelling kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gehouden, indien zij hun bestuurstaken ernstig veronachtzamen. Daarvan kan sprake zijn als de zorginstelling haar wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomt en (een of meer van) haar bestuurders daarvan een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Bestuurders dienen de zorginstelling (en zichzelf) te behoeden voor het veronachtzamen van toepasselijke (zorg)wetgeving en het tekortschieten op zorginhoudelijk terrein. Is bestuurdersaansprakelijkheid eenmaal vastgesteld, dan kan dit leiden tot persoonlijke schadeplichtigheid tegenover schuldeisers of, bij faillissement van de zorginstelling, de verplichting voor een bestuurder om het boedeltekort aan te vullen.

Over de aansprakelijkheid van zorgbestuurders is meermaals door rechters geoordeeld. Ter illustratie heb ik drie uitspraken kort toegelicht in een whitepaper. Centraal in deze zaken staan de patiëntveiligheid, grootschalige fraude en vergoeding van laboratoriumonderzoeken. Klik hier om de whitepaper te lezen en/of te downloaden.

Klik op onderstaande links voor de tekst van de uitspraken:

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven