Home Debby Kolk

Meer over Debby

Opleiding: Nederlands recht met economisch publiek- en bedrijfsrechtelijke richting aan de Universiteit Utrecht, Grotius en post PALA arbeidsrecht, pensioenrecht leergang (VU), mediator

Debby is in 1992 afgestudeerd en werd daarna direct advocaat. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de algemene civiele praktijk (op het gebied van onder meer arbeidsrecht, faillissementsrecht, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht), is zij zich verder gaan ontwikkelen tot arbeidsrechtspecialist en later pensioenrechtspecialist. Debby heeft ruim tien jaar als advocaat en later partner bij een middelgroot kantoor gewerkt, waarna zij in 2006 besloot om mee te helpen bij de opstart van een intern advocatenkantoor voor de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (VNO-NCW) in Den Haag gedurende ruim acht jaar, waar zij naast individuele zaken ook veel collectieve zaken, waaronder medezeggenschapsvraagstukken, reorganisatieprojecten heeft begeleid en ook verschillende procedures heeft gevoerd. In 2015 heeft zij haar eigen advocatenkantoor opgericht. Gedurende die periode is zij ook bij een aantal (internationale) opdrachtgevers en juridisch dienstverleners als interim jurist / flexibele schil of in house legal counsel werkzaam geweest op het brede terrein van het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Debby heeft een pragmatische en praktische aanpak en kan zich goed verplaatsen in het belang van de organisatie als geheel, zonder daarbij het individuele belang uit het oog te verliezen.

Arbeidsrecht en Pensioenrecht

Debby heeft ruime ervaring op het gebied van collectief en individueel arbeidsrecht, cao-recht, de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, medezeggenschapsrecht, reorganisaties en stakingen. Zij heeft de Grotius specialisatie opleiding arbeidsrecht en de pensioenspecialisatie tot certified pension lawyer (CPL) afgerond en is daarnaast opgeleid tot mediator. Zij is lid van de specialisatieverenigingen VAAN/VAA en VvPJ.

Recente activiteiten arbeidsrecht

De begeleiding van verschillende reorganisaties (vanaf het reorganisatieplan, het adviestraject met de ondernemingsraad, onderhandelingen met de vakbonden tot en met de implementatie fase en in voorkomende gevallen juridische procedures)
in de IT- en telecombranche, financiële dienstverlening, mediabranche, zorgsector, non-profit, diverse medezeggenschapstrajecten, ook rondom de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, cao-recht en individuele geschillen over concurrentiebedingen, ontslag of rondom ziekte en re-integratie.

Recente activiteiten pensioenrecht

Advies rondom pensioenaspecten bij fusies en overnames, pensioen due-diligence, uitleg van pensioen afspraken of werkingssfeerbepalingen, advies over wijziging pensioenovereenkomst in het kader van medezeggenschap, advies rondom pensioenontslag(beding) of doorwerken na AOW-leeftijd.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Debby heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht (waaronder Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap en Pensioenen)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Meer over Debby

Opleiding: Nederlands recht met economisch publiek- en bedrijfsrechtelijke richting aan de Universiteit Utrecht, Grotius en post PALA arbeidsrecht, pensioenrecht leergang (VU), mediator

Debby is in 1992 afgestudeerd en werd daarna direct advocaat. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de algemene civiele praktijk (op het gebied van onder meer arbeidsrecht, faillissementsrecht, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht), is zij zich verder gaan ontwikkelen tot arbeidsrechtspecialist en later pensioenrechtspecialist. Debby heeft ruim tien jaar als advocaat en later partner bij een middelgroot kantoor gewerkt, waarna zij in 2006 besloot om mee te helpen bij de opstart van een intern advocatenkantoor voor de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (VNO-NCW) in Den Haag gedurende ruim acht jaar, waar zij naast individuele zaken ook veel collectieve zaken, waaronder medezeggenschapsvraagstukken, reorganisatieprojecten heeft begeleid en ook verschillende procedures heeft gevoerd. In 2015 heeft zij haar eigen advocatenkantoor opgericht. Gedurende die periode is zij ook bij een aantal (internationale) opdrachtgevers en juridisch dienstverleners als interim jurist / flexibele schil of in house legal counsel werkzaam geweest op het brede terrein van het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Debby heeft een pragmatische en praktische aanpak en kan zich goed verplaatsen in het belang van de organisatie als geheel, zonder daarbij het individuele belang uit het oog te verliezen.

Arbeidsrecht en Pensioenrecht

Debby heeft ruime ervaring op het gebied van collectief en individueel arbeidsrecht, cao-recht, de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, medezeggenschapsrecht, reorganisaties en stakingen. Zij heeft de Grotius specialisatie opleiding arbeidsrecht en de pensioenspecialisatie tot certified pension lawyer (CPL) afgerond en is daarnaast opgeleid tot mediator. Zij is lid van de specialisatieverenigingen VAAN/VAA en VvPJ.

Recente activiteiten arbeidsrecht

De begeleiding van verschillende reorganisaties (vanaf het reorganisatieplan, het adviestraject met de ondernemingsraad, onderhandelingen met de vakbonden tot en met de implementatie fase en in voorkomende gevallen juridische procedures)
in de IT- en telecombranche, financiële dienstverlening, mediabranche, zorgsector, non-profit, diverse medezeggenschapstrajecten, ook rondom de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, cao-recht en individuele geschillen over concurrentiebedingen, ontslag of rondom ziekte en re-integratie.

Recente activiteiten pensioenrecht

Advies rondom pensioenaspecten bij fusies en overnames, pensioen due-diligence, uitleg van pensioen afspraken of werkingssfeerbepalingen, advies over wijziging pensioenovereenkomst in het kader van medezeggenschap, advies rondom pensioenontslag(beding) of doorwerken na AOW-leeftijd.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Debby heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht (waaronder Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap en Pensioenen)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mijn specialismen

Dit zijn de specialismen van Mr. D.J. (Debby) Kolk (partner)

Scroll naar boven