HomeSpecialismenArbeidsrecht

Arbeidsrecht

image description

Het arbeidsrecht ziet op de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers en alle aspecten die in die relatie een rol spelen. Wij treden op voor werkgevers en werknemers en houden ons bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder:

 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Arbeidsrecht in het onderwijs
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten in dienstverband en AMS
 • Arbeidsvoorwaarden Protestante Kerk Nederland
 • Bedrijfsongevallen
 • Collectief Arbeidsrecht en cao recht
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Detachering en payrolling
 • Gelijke behandeling en discriminatie
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Medezeggenschap, ondernemingsraden
 • Mediation
 • Medisch Specialist in loondienst
 • Onderwijsrecht
 • Ontslagrecht
 • Ontslagvergoeding
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en reglementen
 • Outsourcing
 • Overgang van onderneming
 • Pensioenrecht
 • Privacy
 • Reorganisatie
 • Sociale zekerheid en uitkeringen
 • Stakingsrecht
 • Statutair bestuurder
 • Transitievergoeding
 • WOR-vraagstukken

Gezondheidszorg

Onze bijzondere expertise van de gezondheidszorg, maakt dat wij de arbeidsrechtelijke verhoudingen in de zorg kennen en snel kunnen doorgronden. Ook in tijden dat de zorg verandert. De specifieke kennis van de branche maakt dat wij niet alleen problemen snel en vakkundig kunnen oplossen, we proberen ze vooral te voorkomen. Door tijdige en juiste advisering en door pro-actief mee te denken met onze cliënten.

Onze mensen

Bij deze mensen ben je aan het juiste adres

Eindejaarsuitkering
"Ben ik verplicht om een volledige eindejaarsuitkering te betalen aan mijn werkneemster die met zwangerschapsverlof is geweest?"
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
"Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn werknemer tijdig een VOG overlegt?"
Vaststellingsovereenkomst
"Ben ik als werkgever verplicht om de opzegtermijn voor de werkgever te hanteren bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?"
Nachtzuster?
Mag ik mijn werknemer alleen maar nachtdiensten laten werken?

Nee, de werkgever hoeft geen eindejaarsuitkering uit te betalen over de periode waarin de werknemer zwangerschaps- en bevallingsverlof genoot. Artikel 7:629 lid 4 BW bepaalt dat de werknemer die een WAZO-uitkering ontvangt, geen recht heeft op loon gedurende die periode en dus ook geen recht op een eindejaarsuitkering. Overigens kunnen er bij cao of in de arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt, controleer dit nog even goed. Als de werkneemster ziek is geweest vanwege de bevalling en/of zwangerschap, en werkneemster over deze periode geen WAZO-uitkering heeft ontvangen, dan heeft zij over die periode wél recht op eindejaarsuitkering

In bepaalde gevallen is het voor een zorginstelling verplicht om te beschikken over een VOG van de zorgverlener die hij in dienst wil nemen. Het is daarom verstandig om een opschortende voorwaarde op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst pas tot stand komt nadat de werknemer een VOG heeft overgelegd. Dit heeft overigens wel als nadeel dat de werknemer nog niet mag beginnen met werken zolang hij de VOG nog niet heeft overgelegd.

Nee, de werkgever is niet verplicht om deze opzegtermijn in acht te nemen in een vaststellingsovereenkomst. Het dienstverband wordt immers niet opgezegd, maar met wederzijds goedvinden beëindigd. Als de werknemer zich meldt bij het UWV, kijkt het UWV bij het bepalen van de ingangsdatum van de WW-uitkering echter wel naar de opzegtermijn die voor de werkgever had gegolden. Het is dus niet verplicht om deze opzegtermijn in acht te nemen, maar de werknemer zal pas een WW-uitkering ontvangen na deze opzegtermijn.

In beginsel niet. Lid 8 van artikel 5:8 van de Arbeidstijdenwet bepaalt dat de werknemer maximaal 36 nachtdiensten mag werken in een periode van 16 aaneengesloten weken. Dit komt neer op tweeënhalve nachtdienst per week. Overigens kan hier bij cao van worden afgeweken. In de cao ziekenhuizen is het verhoogd naar 43 nachtdiensten per 16 weken. Daarnaast kan in geval van bijzondere omstandigheden bij het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid ontheffing van permanente nachtarbeid worden gevraagd.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
 • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.