Home Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht ziet op de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers en alle aspecten die in die relatie een rol spelen. Wij treden op voor werkgevers en werknemers en houden ons bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder:

 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Arbeidsrecht in het onderwijs
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten in dienstverband en AMS
 • Arbeidsvoorwaarden Protestante Kerk Nederland
 • Bedrijfsongevallen
 • Collectief Arbeidsrecht en cao recht
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Detachering en payrolling
 • Gelijke behandeling en discriminatie
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Medezeggenschap, ondernemingsraden
 • Mediation
 • Medisch Specialist in loondienst
 • Onderwijsrecht
 • Ontslagrecht
 • Ontslagvergoeding
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en reglementen
 • Outsourcing
 • Overgang van onderneming
 • Pensioenrecht
 • Privacy
 • Reorganisatie
 • Sociale zekerheid en uitkeringen
 • Stakingsrecht
 • Statutair bestuurder
 • Transitievergoeding
 • WOR-vraagstukken

Gezondheidszorg

Onze bijzondere expertise van de gezondheidszorg, maakt dat wij de arbeidsrechtelijke verhoudingen in de zorg kennen en snel kunnen doorgronden. Ook in tijden dat de zorg verandert. De specifieke kennis van de branche maakt dat wij niet alleen problemen snel en vakkundig kunnen oplossen, we proberen ze vooral te voorkomen. Door tijdige en juiste advisering en door pro-actief mee te denken met onze cliënten.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven