Home Romy Schellevis

Meer over Romy

Romy is sinds 2020 als advocaat werkzaam bij KBS Advocaten. Ze treedt voornamelijk op voor verzekeraars en hun verzekerden. De werkzaamheden van Romy bestaan onder meer uit het adviseren en procederen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht (in het bijzonder verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en beroepsziekten) en het verzekeringsrecht (zoals dekkingsgeschillen en regreszaken).

Nevenfuncties

  • ambtelijk secretaris van de Ereraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD);
  • plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg (zie www.pvp.nl);
  • lid van de Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP).

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Romy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Letselschaderecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Meer over Romy

Romy is sinds 2020 als advocaat werkzaam bij KBS Advocaten. Ze treedt voornamelijk op voor verzekeraars en hun verzekerden. De werkzaamheden van Romy bestaan onder meer uit het adviseren en procederen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht (in het bijzonder verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en beroepsziekten) en het verzekeringsrecht (zoals dekkingsgeschillen en regreszaken).

Nevenfuncties

  • ambtelijk secretaris van de Ereraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD);
  • plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg (zie www.pvp.nl);
  • lid van de Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP).

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Romy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Letselschaderecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mijn specialismen

Dit zijn de specialismen van mr. R. J. (Romy) Schellevis

Scroll naar boven