Home Afsluiten WAM-verzekering op de dag van het ongeval?

KBS

Afsluiten WAM-verzekering op de dag van het ongeval?

Nadat een bromfietsbestuurder op 11 juli 2013 in de middag een verkeersongeval heeft veroorzaakt, vraagt de echtgenote van die bestuurder dezelfde dag in de avond een aansprakelijkheidsverzekering (verplichte WAM-verzekering) voor de bromfiets aan. De verzekering biedt dekking vanaf het tijdstip van de aanvraag. Er is geen dekking met terugwerkende kracht overeengekomen.

In het RDW-register is de verzekering geregistreerd met ingang van 11 juli 2013, de dag van het ongeval, een tijdstip is niet vermeld. Er ontstond vervolgens een discussie tussen de verzekeraar en het Waarborgfonds Motorverkeer over de vraag of de verzekeraar jegens het slachtoffer dekking dient te verlenen.

Omdat deze situatie in verschillende zaken speelde, heeft het Gerechtshof Den Haag prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 22 december 2017 uitsluitsel gegeven.

De Hoge Raad heeft als vaststaand aangenomen dat het RDW-register niet de mogelijkheid biedt om een tijdstip te registreren met ingang waarvan een verzekering dekking biedt.

Vervolgens heeft de Hoge Raad aan de hand van de Benelux-bepalingen waarop de WAM is gebaseerd, de toelichting hierop en de toelichting bij de WAM geoordeeld dat er geen grond is om aan te nemen dat de omstandigheid dat er in het geheel geen verzekeringsovereenkomst van kracht was, tot de rechtsfeiten behoort die de verzekeraar op grond van art. 11 WAM aan een benadeelde niet kan tegenwerpen.

Voorts brengt volgens de Hoge Raad art. 13 lid 7 WAM niet mee dat de verzekeraar aansprakelijk is voor schade waarvan vaststaat dat deze is ontstaan voor het tijdstip van ingang van de verzekeringsdekking. De verzekeraar behoeft dus in de hiervoor beschreven situatie geen dekking te verlenen.

Het slachtoffer van het verkeersongeval zal zich voor het verhaal van de schade tot het Waarborgfonds Motorverkeer kunnen wenden.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven