Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht ziet op de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers en alle aspecten die in die relatie een rol spelen. Wij treden op voor werkgevers en werknemers en houden ons bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder:

 • Ambtenarenrecht

 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

 • Arbeidsvoorwaarden

 • Bedrijfsongevallen

 • Begeleiding van reorganisaties

 • CAO-recht en medezeggenschap

 • Concurrentie- en relatiebedingen

 • Detachering & Payrolling

 • Functiewaardering

 • Medezeggenschap

 • Ontslagrecht

 • Ontslagvergoeding

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en reglementen

 • Outsourcing

 • Overgang van onderneming

 • Privacy op het werk

 • Reorganisaties

 • Sociale zekerheid

 • Transitievergoeding

 • Wet werk en Zekerheid

 

Gezondheidszorg

Onze bijzondere expertise van de gezondheidszorg, maakt dat wij de arbeidsrechtelijke verhoudingen in de zorg kennen en snel kunnen doorgronden. Ook in tijden dat de zorg verandert. De specifieke kennis van de branche maakt dat wij niet alleen problemen snel en vakkundig kunnen oplossen, we proberen ze vooral te voorkomen. Door tijdige en juiste advisering en door pro-actief mee te denken met onze cliënten.

 

Meer weten over Arbeidsrecht? Neem dan contact op met:

 

Mr. Ruud van der Mark   rpf.vandermark@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 850
Mr. Suzanne Steegmans  sm.steegmans@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 847
Mr. Marloes Stuurop  mje.stuurop@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 835

Nieuws en publicaties