Home Biertje met werkgever loont werknemer

Biertje met werkgever loont werknemer

In het arrest van 5 juli 2022 van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde het Hof dat werkgever er niet in was geslaagd te bewijzen dat het nettosalaris, zoals dat stond vermeld op een bierviltje, niet het netto jaarsalaris betrof dat aan werknemer was toegezegd. Het Hof oordeelde dat werkgever het netto jaarsalaris overeenkomstig het bedrag vermeld op het bierviltje aan werknemer moet betalen.

Wat was er aan de hand?

Werknemer heeft als (amateur)voetballer een arbeidsovereenkomst gehad voor de seizoenen 2012 tot en met 2014. Werknemer ontving daarvoor een loon van € 625,00 respectievelijk € 750,00 netto per maand. Deze bedragen waren vastgelegd in de schriftelijke arbeidsovereenkomst. Werknemer stelde zich echter op het standpunt dat partijen een ander bedrag waren overeengekomen, en wel een salaris van € 14.500,00 respectievelijk € 13.000,00. Als bewijs van deze stelling verwees werknemer naar twee bierviltjes waarop handgeschreven de bedragen waren te zien. Beide bierviltjes waren door de werkgever ondertekend met zijn handtekening. Volgens werknemer had werkgever toegezegd een deel van dit bedrag “zwart” aan werknemer uit te betalen en alleen het “witte” deel op te nemen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst. Werkgever weigerde echter het “zwarte” deel aan werknemer uit te betalen. Werkgever stelde zich op het standpunt dat dit nettoloon niet was overeengekomen met werknemer en weigerde het restantbedrag aan werknemer uit te betalen. Werknemer vorderde in de procedure betaling van het achterstallige loon.

Wat oordeelde het hof?

Het Hof heeft in een tussenarrest overwogen dat op werknemer de bewijslast rust dat de op de bierviltjes vermelde bedragen de netto jaarsalarissen betreffen die aan hem zijn toegezegd. Werkgever heeft daarop schriftelijke verklaringen overgelegd van een teamgenoot en een trainer van de sportvereniging. Werknemer heeft ook Whatsapp berichten overgelegd tussen werknemer en werkgever over het uitblijven van de betalingen. Het hof oordeelde dat werknemer is geslaagd in het bewijs en gaf werkgever de gelegenheid tegenbewijs te leveren. Werkgever heeft daarop drie getuigen aangedragen.

Het Hof komt tot de conclusie dat werkgever niet is geslaagd in het leveren van voldoende tegenbewijs. Zo verklaarde een getuige van werkgever dat het bedrag geen netto, maar een brutobedrag betrof, maar het Hof achtte dit niet overtuigend. Niet in de laatste plaats omdat de schriftelijke arbeidsovereenkomst ook over netto bedragen sprak, maar bovenal omdat werkgever niet heeft onderbouwd en niet heeft gemotiveerd hoe een brutosalaris van € 14.500,00 tot een nettosalaris van € 625,00 per maand zou leiden. Werkgever had dit wel kunnen doen door bijvoorbeeld een loonspecificatie over te leggen, maar werkgever heeft dit nagelaten.

Daar stond tegenover dat de verklaring van de teamgenoot van werknemer, die bij het ondertekenen van het bierviltje aanwezig was, het verhaal van werknemer bevestigde. Ook de andere getuige die door werknemer was aangedragen, de trainer, bevestigde het verhaal van werknemer. Het Hof achtte geen redenen aanwezig om aan deze verklaringen te twijfelen.

Het Hof heeft het vonnis van de kantonrechter, waarin de loonvordering van werknemer was toegewezen, bekrachtigd.

Voor vragen met betrekking tot (achterstallig)loon en/of loonaanspraken of andere arbeidsrechtelijke vragen kunt u contact opnemen met Debby Kolkof Lisa van Baarsel.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven