Home Botox spuiten alleen door BIG-geregistreerden

Botox spuiten alleen door BIG-geregistreerden

Cosmetische behandelingen – voor zover dat voorbehouden handelingen zijn – mogen met de nieuwe Wet BIG sinds 1 april 2019 alleen door BIG-geregistreerde zorgverleners worden uitgevoerd. Hoe zit dat precies?

Met de herziening van de Wet BIG is het medisch tuchtrecht van toepassing op daartoe bevoegde en bekwame BIG-geregistreerde zorgverleners (art. 36 Wet BIG nieuw) die cosmetische (be)handelingen uitvoeren. Het gaat dan om voorbehouden handelingen in de zin van art. 35 Wet BIG nieuw, ongeacht of die handelingen met een geneeskundig of een cosmetisch doel worden verricht. Volgens de wetgever gaat het om evident risicovolle handelingen, die wanneer deze worden uitgevoerd door een ondeskundig beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld in een zonnestudio of kapsalon), aanmerkelijke schade aan de patiënt/cliënt kunnen opleveren.

Onder de Wet BIG zoals dit tot voor kort gold was het medisch tuchtrecht alleen van toepassing op (be)handelingen die zorgverleners met een geneeskundig doel uitvoerden. De formulering van ‘geneeskunst’ is verruimd (art. 1 lid, vierde liggende streepje, onder g Wet BIG nieuw). Met die wijziging vallen niet alleen behandelingen met een geneeskundig doel onder de wet, maar ook (be)handelingen met een cosmetisch oogmerk (denk aan injecties met botuline toxine of injecties met niet-permanente fillers). Dit heeft tot gevolg dat bepaalde cosmetische behandelingen alleen door daartoe bevoegde en bekwame BIG-geregistreerde zorgverleners mogen worden uitgevoerd. ‘Botox spuiten’ met een cosmetisch doel mag nu alleen gedaan worden door zorgverleners die geregistreerd staan in het BIG-register en daartoe volgens de wet bevoegd en bekwaam zijn.

Door de nieuwe Wet BIG is verduidelijkt dat het beroepsmatig uitvoeren van behandelingen met een cosmetisch oogmerk ook onder de reikwijdte van de wet vallen. Het verbod geldt niet als de handelingen niet beroepsmatig worden verricht. Zo is het zelf toedienen van insuline door middel van een injectie geen voorbehouden handeling. Het is volgens de wetgever te verwachten dat cosmetische bedrijven die (nog) geen bevoegde BIG-geregistreerden in dienst hebben, die in dienst zullen nemen of zich zullen gaan toeleggen op cosmetische behandelingen waarbij geen sprake is van voorbehouden handelingen.

Door deze wijziging wordt getracht de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Of deze wijziging ook daadwerkelijk de beoogde verbetering zal opleveren, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven