Home Concentratiemeldingen in zorgsector

Niels van den Burg

Overig
/

Concentratiemeldingen in zorgsector

Het aantal concentratiemeldingen in de zorgsector lijkt sterk toe te nemen. De afgelopen drie dagen heeft de NMa op haar website o.a. meldingen gepubliceerd van Stichting Tactus en Stichting GGZ Centraal die voornemens zijn gezamenlijk een onderneming willen oprichten voor verslavingszorg, genaamd Amethist Verslavingszorg, van een voorgenomen fusie tussen de Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en de Stichting Kennemer Gasthuis en het voornemen van Parnassia Bavo Groep B.V. om zeggenschap te verkrijgen in Stichting Emergis.

Deelnemen in een andere onderneming, fuseren en/of het gezamenlijk oprichten van een onderneming (joint venture) valt allemaal onder het begrip concentratie in de zin van artikel 27 e.v. van de Mededingingswet. Een concentratie is een vorm van samengaan van ondernemingen die leidt tot een duurzame verandering in de structuur van de betrokken ondernemingen, waardoor deze ten opzichte van elkaar geen zelfstandige marktpartijen meer zijn, en de marktstructuur.

 

Om te voorkomen dat door concentratie van marktpartijen te machtige ondernemingen ontstaan die de marktwerking (concurrentie) nadelig kunnen beïnvloeden, is in artikel 34 van de Mededingingswet opgenomen dat het verboden is een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe aan de NMa is gemeld en vervolgens 4 weken zijn verstreken. Als niet aan deze eis wordt voldaan, dan is de rechtshandeling waarmee de concentratie tot stand wordt gebracht nietig op grond van artikel 3:40 lid 3 BW. Daarnaast kan de NMa boetes opleggen aan de betrokken ondernemingen.

 

De verplichting om een concentratie te melden geldt niet voor alle fusies, overnames en joint ventures. Kleine concentraties zijn uitgezonderd. In het algemeen moeten concentraties worden gemeld die bestaan uit ondernemingen die samen jaarlijkse in totaal meer dan € 113.450.000,00 omzetten (wereldwijd) en waarbij tenminste twee van hen binnen Nederland een omzet realiseren van € 30.000.000,00 per jaar. Voor de zorgsector gelden in ieder geval tot 1 januari 2013 sterk verlaagde drempels (€ 55.000.000,00 wereldwijde omzet en € 10.000.000,00 in Nederland).

 

Voor de melding van Stichting Tactus en Stichting GGZ Centraal, klik hier.

Voor de melding van Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en de Stichting Kennemer Gasthuis, klik hier.

Voor de melding van Parnassia Bavo Groep B.V. en Stichting Emergis, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven