Home Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Op 112 en 14 mei zijn nadere uitwerkingen gevolgd van de op 5 april 2020 gepresenteerde continuïteitsbijdrage-regeling generiek. Sinds 20 mei 2020 kan de continuïteitsbijdrage door alle zorgaanbieders via VECOZO worden aangevraagd. Uit de documenten ten aanzien van de continuïteitsbijdrage-regeling volgt dat voor (het kunnen maken van) aanspraak op een continuïteitsbijdrage een groot aantal voorwaarden gelden. Wij willen zorgaanbieders adviseren om de voorwaarden goed door te lezen voordat een continuïteitsbijdrage wordt aangevraagd. Heeft u vragen over (het eventueel aanvragen van) de continuïteitsbijdrage, neem dan contact met ons op.

De volgende documenten zijn van toepassing op de continuïteitsbijdrage-regeling generiek:

De continuïteitsbijdrage generiek kan tot en met 14 juli 2020 worden aangevraagd.

Voor zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro, zijn specifieke continuïteitsbijdrages opgesteld.

Zie hier meer informatie over de continuïteitsbijdrage voor ziekenhuizen en UMC’s. Zie ook hier de pagina van ZN waarop de documenten ten aanzien van deze continuïteitsbijdrage worden geplaatst.

De specifieke continuïteitsbijdrage voor grote zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf geldt voor de periode van 1 maart tot en met 31 oktober 2020. Deze coronaregeling bevat een regeling voor gederfde omzet en de vergoeding van meerkosten.  De regeling maakt onderscheid tussen zorgaanbieders met en zonder ‘coronabedden’.

Voor ggz-zorgaanbieders geldt een aparte continuïteitsbijdrage-regeling. Zij kunnen sinds 23 juni 2020 een aanvraag indienen. Zie hier de documenten die van toepassing zijn op de continuïteitsbijdrage-regeling voor ggz-zorgaanbieders.

Voor een overzicht of een zorgaanbieder in algemene zin wel of niet aanspraak kan maken op de continuïteitsbijdrage generiek zij ook verwezen naar de website van ZN.

Beroep op algemene steunmaatregelen overheid
Indien een zorgaanbieder een continuïteitsbijdrage ontvangt, kan geen beroep worden gedaan op de algemene Rijksregelingen. Zie de beleidsregel (BR/REG-20157) van de NZa en bepalingen in de zijdens ZN opgestelde stukken ter uitwerking van de regeling. Uitzondering geldt voor het deel van het inkomstenverlies dat:

  1. resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van de zorgverzekeraars; en
  2. niet verzekerde zorg betreft en normaal gesproken ook niet door zorgverzekeraars wordt vergoed.

Voor een verwijzing naar de algemene Rijksregelingen, zie hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven