Home Cosmetisch arts KNMG per 1 juli beschermde titel

KBS

Cosmetisch arts KNMG per 1 juli beschermde titel

Vanaf 1 juli 2019 is ‘cosmetisch arts KNMG’ een beschermde titel. De mogelijkheid voor artsen om de titel cosmetisch arts te dragen zonder te voldoen aan nadere kwaliteitseisen vervalt hiermee.

 Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft de cosmetische geneeskunde als geneeskundig profiel erkend met het Besluit Cosmetische geneeskunde dat op 1 juli 2019 in werking is getreden. In het besluit is bepaald dat artsen die ingeschreven staan in het profielartsenregister voor cosmetisch artsen van de KNMG, de titel ‘cosmetisch arts KNMG’ mogen voeren. In tegenstelling tot de erkende specialistentitels zijn de titels verbonden aan een geneeskundig profiel niet beschermd via de Wet BIG. Door de toevoeging van het woordmerk ‘KNMG’ kan de titel verbonden aan de inschrijving in het profielartsenregister merkenrechtelijk worden beschermd.

In het besluit zijn verder de opleidings-, erkennings- en herregistratie-eisen voor het profiel cosmetische geneeskunde opgenomen. Nieuwe cosmetisch artsen die de titel cosmetisch arts willen voeren, zullen daartoe een tweejarige opleiding moeten volgen. De opleiding cosmetische geneeskunde richt zich op het aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot injectables, lasers, licht en energy based devices (EBD’s), peelings en cosmeceuticals. Daarnaast besteedt de opleiding aandacht aan de cosmetische chirurgie, de dermatologie en de psychiatrie teneinde de consument ook beter te kunnen voorlichten of door te verwijzen.

Voor de bestaande cosmetisch artsen die op dit moment ingeschreven staan in het register van cosmetisch artsen van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is er een overgangsregeling getroffen; deze artsen kunnen bij de registratiecommissie een aanvraag doen tot inschrijving in het register voor cosmetisch artsen KNMG. Zij moeten dan nog wel aan enkele in het besluit genoemde eisen voldoen.

Het verzoek aan de CGS om de cosmetische geneeskunde als geneeskundig profiel te erkennen kwam van de NVCG. Bij de overwegingen van het CGS om de cosmetische geneeskunde te erkennen als profiel heeft vooral een rol gespeeld dat de cosmetische geneeskunde het wint aan populariteit en er daardoor een maatschappelijke behoefte bestaat aan goed opgeleide en deskundige cosmetisch artsen. Middels een erkende titel voor cosmetisch artsen kan de consument er op vertrouwen dat de behandelend arts daadwerkelijk is opgeleid voor het verrichten van cosmetische ingrepen. Daarnaast is het een erkenning voor het vak van de cosmetisch arts.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven