Home Een oorverdovende kus

Een oorverdovende kus

De rechtbank Den Haag heeft zich recent moeten buigen over de vraag of het geven van een (intense?) kus op het oor, als gevolg waarvan gehoorschade is opgetreden, als onrechtmatige daad kan worden aangemerkt.

Op 9 oktober 2021 logeerden een stel, met hun op dat moment elf jarige zoon, in een hotel omdat zij de avond daarvoor naar een concert waren geweest. De volgende ochtend toen het stel nog in bed lag, gaf de man zijn (inmiddels ex-)vriendin een paar kusjes in haar hals en op haar oorlel. De laatste kus kwam volgens de vrouw midden op haar linkeroor terecht en dat gaf geen fijn gevoel. De vrouw besloot daarop een zelfde kus te geven op het linkeroor van haar vriend. Sindsdien ervaart hij klachten aan zijn linkeroor van onder meer tinnitus. De relatie is twee weken na dit incident beëindigd.

Kort nadat de relatie werd beëindigd stelde de man de vrouw aansprakelijk voor zijn schade die onder meer bestaat uit het verlies aan arbeidsvermogen, nu hij zijn werkzaamheden als plastisch chirurg nog maar voor 60% zou kunnen uitvoeren.

De aansprakelijkheid werd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de vrouw afgewezen, waarna de man een deelgeschilprocedure is gestart en de rechtbank heeft verzocht om voor recht te verklaren dat de vrouw jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld.

Volgens de man heeft de vrouw gevaarzettend gehandeld door in een geïrriteerde en boze bui welbewust een kus midden op het linkeroor van de man te geven. Het is volgens hem een feit van algemene bekendheid dat door een plotselinge drukverandering (waarvan sprake is als een kus direct op het oor wordt gegeven) letsel aan het gehoor kan ontstaan.

De rechtbank ziet dit anders en stelt voorop dat de vrouw alleen onrechtmatig heeft gehandeld als zij de kus heeft gegeven terwijl zij wist (of moest weten) dat de kans groot was dat de man daardoor schade zou lijden. De rechtbank verwijst daarbij naar het ‘Zwiepende tak arrest’ van de Hoge Raad d.d. 9 december 1994.

Naast dat de rechtbank geen reden heeft om ervan uit te gaan dat de vrouw uit irritatie een ‘extra harde’ kus heeft gegeven, hetgeen voor de beoordeling overigens geen verschil maakt, dan was de kans dat de man letsel zou oplopen door de kus niet zo groot dat de vrouw die kus uit het oogpunt van zorgvuldigheid niet had mogen geven, aldus de rechtbank. Anders dan de man betoogt, is het volgens de rechtbank géén feit van algemene bekendheid dat een kus op het oor (door de drukverandering die daardoor ontstaat) letsel kan opleveren. Dat de vrouw wist dat een kus op het oor pijnlijk kan zijn, maakt dit niet anders.

Het voorgaande leidt dan ook tot de conclusie dat de vrouw niet onrechtmatig tegenover de man heeft gehandeld en dus niet aansprakelijk is voor de door hem geleden en nog te lijden schade.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven