Home (een)koppige cliëntenraad onvoldoende voor ontbinding

(een)koppige cliëntenraad onvoldoende voor ontbinding

Feiten & omstandigheden

In een recente zaak bij de Landelijke Commissie voor Vertrouwenslieden (LCvV) heeft een zorginstelling de LCcV verzocht de cliëntenraad, die thans nog bestond uit één persoon (de voorzitter), te ontbinden. De cliëntenraad is in korte tijd tot twee keer toe ‘leeggelopen’ waarbij de vertrekkende raadsleden hebben aangegeven dat de reden om te vertrekken was gelegen in de werkwijze van de voorzitter. Veel vonden hem koppig en onprettig in zijn bejegening. De voorzitter voert sindsdien – met toestemming van de zorginstelling – de taken alleen uit.

De voormalige raadsleden hebben om hun moverende reden geen gebruik gemaakt van de reglementaire mogelijkheden tot schorsing of ontslag van de voorzitter. Aan de zorginstelling komt deze reglementaire bevoegdheid niet toe. De zorginstelling heeft diverse alternatieven aangedragen alvorens tot ontbinding te besluiten, maar hier stond de voorzitter volgens de zorginstelling niet voor open. Reden waarom de zorginstelling de LCcV verzoekt de cliëntenraad te ontbinden.

Juridisch kader

De LCcV kan op verzoek van een zorginstelling toestemming geven tot ontbinding van een cliëntenraad over te gaan wanneer er sprake is van structureel tekortschieten in de behartiging van het gemeenschappelijk cliëntenbelang en er redelijkerwijs geen andere oplossing is dan ontbinding van de cliëntenraad. Ontbinding is -blijkens de parlementaire geschiedenis en de rechtspraak- een zeer zwaar middel waarvan alleen sprake kan zijn in geval van structureel tekortschieten in de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

Oordeel LCvV

De voorzitter heeft ter zitting erkend dat hij niet de makkelijkste is en hij bereid is mee te werken aan coaching onder de voorwaarde dat het een externe en onafhankelijk coach betreft. De LCvV is van oordeel dat, gelet op deze reflectie en de bereidheid om zich coachbaar op te stellen, de hoge drempel voor ontbinding van een cliëntenraad niet wordt gehaald. Nu ook niet is gebleken dat de cliëntenraad tekortschiet in het behartigen van de belangen van de cliënten en er geen wervingsactiviteiten zijn ondernomen na het vertrek van de leden, wijst de LCvV het ontbindingsverzoek af.

Kijk op de zaak

De uitspraak laat -wederom- de strenge toets van het ontbindingsverzoek zien. Mogelijk dat, als het bestuur op grond van de medezeggenschapsregeling bevoegd was tot het schorsen en ontslaan van een lid van de cliëntenraad, de zorginstelling daartoe mogelijk met succes over had kunnen gaan.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven