Home Ernst de Jong

Meer over Ernst

Ernst de Jong is sinds 2000 advocaat.  Daarvóór werkte hij bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst KNMG en weer dáárvoor was hij IC-verpleegkundige.

Ernst is gezondheidsrechtadvocaat. Hij staat hulpverleners bij op het gebied van het tuchtrecht en medische aansprakelijkheid en procedeert daarin veelvuldig. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het verlenen van juridische bijstand bij conflicten tussen beroepsbeoefenaren onderling (bijvoorbeeld in een maatschap of in een MSB) en bij geschillen van  medische  beroepsbeoefenaren met anderen, zoals zorgverzekeraars of de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Ook staat hij jeugdzorgwerkers bij als deze met het voor hen geldende tuchtrecht te maken krijgen. Hij heeft bovendien speciale belangstelling voor juridische kwesties die kunnen spelen rondom het levenseinde, zoals orgaandonatie, inzage in het dossier van een overledene of de Wet op de Lijkbezorging.

Nevenactiviteiten

Ernst is lid van de Commissie van Toezicht van forensisch psychiatrisch centrum Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, secretaris van het College van Beroep van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en plaatsvervangend lid van de Raad van Discipline ressort Arnhem-Leeuwarden.

Hij is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Voor deze vereniging schreef hij mee aan het pre-advies ‘Het beroepsgeheim, continuïteit en verandering’. Voorts is hij mede-auteur van het Handboek voor Gezondheidsrecht.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Ernst heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Gezondheidsrecht
  • Tuchtrecht (waaronder Medisch tuchtrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Meer over Ernst

Ernst de Jong is sinds 2000 advocaat.  Daarvóór werkte hij bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst KNMG en weer dáárvoor was hij IC-verpleegkundige.

Ernst is gezondheidsrechtadvocaat. Hij staat hulpverleners bij op het gebied van het tuchtrecht en medische aansprakelijkheid en procedeert daarin veelvuldig. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het verlenen van juridische bijstand bij conflicten tussen beroepsbeoefenaren onderling (bijvoorbeeld in een maatschap of in een MSB) en bij geschillen van  medische  beroepsbeoefenaren met anderen, zoals zorgverzekeraars of de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Ook staat hij jeugdzorgwerkers bij als deze met het voor hen geldende tuchtrecht te maken krijgen. Hij heeft bovendien speciale belangstelling voor juridische kwesties die kunnen spelen rondom het levenseinde, zoals orgaandonatie, inzage in het dossier van een overledene of de Wet op de Lijkbezorging.

Nevenactiviteiten

Ernst is lid van de Commissie van Toezicht van forensisch psychiatrisch centrum Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, secretaris van het College van Beroep van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en plaatsvervangend lid van de Raad van Discipline ressort Arnhem-Leeuwarden.

Hij is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Voor deze vereniging schreef hij mee aan het pre-advies ‘Het beroepsgeheim, continuïteit en verandering’. Voorts is hij mede-auteur van het Handboek voor Gezondheidsrecht.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Ernst heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Gezondheidsrecht
  • Tuchtrecht (waaronder Medisch tuchtrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuws & kennis

Mijn meest recente berichten

Mijn specialismen

Dit zijn de specialismen van Mr. E.J.C. (Ernst) de Jong

Scroll naar boven