Home Gemiste kans of niet?

Gemiste kans of niet?

In medische aansprakelijkheidszaken doet zich regelmatig de vraag voor of door een medische fout schade bij de patiënt is veroorzaakt. Is de patiënt door de fout de kans op een beter behandelresultaat misgelopen?

Dit betreft het causaal verband tussen de fout en de schade. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad verduidelijkt hoe in de praktijk met dit vraagstuk moet worden omgegaan. Het betrof hier de behandeling van een jong kind waarbij door niet tijdig uitgevoerde controles de diagnose ROP (netvliesloslating) was gemist. Het kind was daardoor blind geworden. De vraag die speelde was of door het achterwege blijven een eerdere controle op ROP het kind de kans op een beter behandelresultaat was ontnomen. De Hoge Raad leert in dit arrest dat ter beoordeling van het causaal verband tussen de fout en de schade een vergelijking moet worden gemaakt tussen de feitelijke situatie na de fout en de hypothetische situatie zoals die geweest zou zijn als de fout niet was gemaakt. Wat de feitelijke situatie betreft, gaat het om de vaststelling van hetgeen daadwerkelijk is voorgevallen. Wat de hypothetische situatie betreft, gaat het om de vaststelling van wat feitelijk zou zijn gebeurd zonder de fout. Dit laatste raakt de kern van deze beslissing.

Er moet in de hypothetische situatie niet worden uitgegaan van het handelen van de redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot, maar van de behandeling die feitelijk zou hebben plaatsgevonden. In deze zaak was dat van belang, nu de behandelend oogarts als getuige had verklaard dat hij bij eerdere controle een spoedbehandeling had uitgevoerd, ook al was dat volgens de professionele standaard nog aan de vroege kant.

Volgens de Hoge Raad moet bij het causaal verband tussen de fout en de schade worden uitgegaan van wat deze oogarts, gelet op zijn bijzondere deskundigheid en inzicht, zou hebben gedaan indien de controle eerder zou hebben plaatsgevonden. Er was weliswaar geen zekerheid, maar wel een mogelijkheid dat het kind zonder de fout eerder zou zijn geopereerd. Bj een eerdere operatie bestond een voldoende reële kans op een beter resultaat. En juist die kans was door de fout verloren gegaan. Deze uitspraak is voor de praktijk van (groot) belang, nu iedere zaak volgens de Hoge Raad dient te worden beoordeeld op basis van de specifieke omstandigheden van het geval en niet op basis van een abstracte hypothetische situatie.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven