Home Handreiking Inzage in medische dossiers voor nabestaanden

Handreiking Inzage in medische dossiers voor nabestaanden

Per 1 januari 2020 is in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) onder meer een inzagerecht vastgelegd voor nabestaanden in het dossier van de overleden patiënt. Met deze nieuwe wettelijke regeling zal het in de praktijk voor nabestaanden makkelijker zijn om bij een vermoeden van een medische fout inzage te krijgen in het medisch dossier van een overleden patiënt. Wilt u meer weten? Klink dan hier voor een whitepaper waarin de wijzigingen in het recht op inzage voor nabestaanden per 1 januari 2020 zijn toegelicht.

Op 19 januari 2021 is de Handreiking Inzage in medische dossiers voor nabestaanden, opgesteld door de KNMG in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, door de minister van VWS aangeboden aan de Tweede Kamer. Er is een uitgave voor hulpverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden.

Deze KNMG-Handreiking biedt handvatten voor de praktijk met betrekking tot de vraag wanneer nabestaanden recht hebben op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt en welke informatie dan mag worden verstrekt.

Meer weten? Klik hier voor de Handreiking voor hulpverleners.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven