Home Hof: causaal verband tussen klachten en aanrijding met lage Delta v dient te worden onderbouwd met een deugdelijk deskundigenrapport

Hof: causaal verband tussen klachten en aanrijding met lage Delta v dient te worden onderbouwd met een deugdelijk deskundigenrapport

Niet zelden wordt bij een verzekeraar een letselschadeclaim ingediend na een aanrijding waarbij sprake is van een geringe botsingssnelheid, ook wel een lage ‘Delta v’ genoemd. Delta v staat voor het verschil van de snelheid van het aangereden voertuig vlak voor en vlak na de aanrijding en is dus iets anders als de snelheid waarmee het aanrijdende voertuig reed. Indien de betrokkene na een aanrijding met een lage Delta v stelt (niet-objectiveerbare) klachten te ervaren, rijst de vraag of deze gestelde klachten wel kunnen zijn veroorzaakt door de aanrijding. Bij een aanrijding met een lage Delta v zijn (langdurige) pijnklachten immers ongebruikelijk. De conclusie dat de aanrijding ondanks een lage Delta v toch de klachten kan hebben veroorzaakt, dient daarom met een deugdelijk deskundigenrapport te worden onderbouwd.

Zo oordeelde althans het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het  recente arrest van 1 juli jl. In deze zaak stelde appellant dat hij terwijl hij stilstond, met een snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur van achteren is aangereden. Appellant stelt dat door deze ‘ferme klap’ bij hem lichamelijke klachten zijn ontstaan, als gevolg waarvan hij schade zou lijden. Volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar is de door appellant gestelde toedracht echter niet juist, nu dit niet overeenkomt met het aanrijdingsformulier en met het schadebeeld, te weten een licht beschadigde achterop gereden auto en een onbeschadigde auto van appellant zelf. Volgens de verzekeraar hadden beide auto’s ten tijde van de aanrijding ongeveer dezelfde snelheid (zo’n 30 kilometer per uur), en is er dus sprake van een aanrijding met een lage Delta v.

Het hof komt tot het oordeel dat appellant de door hem gestelde toedracht en botsingssnelheid niet heeft bewezen, en dat daarom moet worden uitgegaan van de door de verzekeraar gestelde toedracht. Het hof stelt voorop dat een geringe Delta v op zichzelf niet per definitie in de weg staat aan het aannemen van causaal verband tussen de pijnklachten en de aanrijding, maar wel een omstandigheid is die in aanmerking moet worden genomen bij het antwoord op de vraag of sprake is van causaal verband. Dit is in lijn met vaste jurisprudentie.

Het hof concludeert dan dat het feit dat appellant na de aanrijding per ambulance naar het ziekenhuis is afgevoerd in combinatie met de vaststelling dat de pijnklachten door de deskundigen zijn gevalideerd, niet de conclusie dragen dat de pijnklachten ook kunnen zijn veroorzaakt door de aanrijding. Dat wordt niet anders doordat, zoals de rechtbank heeft overwogen, dergelijke pijnklachten niet ongebruikelijk zijn na een aanrijding. Uit de door partijen aangehaalde onderzoeken blijkt volgens het hof immers dat bij een lage Delta v dergelijke (langdurige) pijnklachten juist wel ongebruikelijk zijn. De conclusie dat ondanks een lage Delta v het ongeval toch de klachten kan hebben veroorzaakt, dient daarom te worden onderbouwd door een deugdelijk deskundigenrapport, waarin wordt aangenomen dat sprake is van een lage Delta v maar waaruit volgt dat toch sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de klachten van appellant.

Het hof komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat appellant niet heeft aangetoond dat de aanrijding zijn klachten kan hebben veroorzaakt en dat daarom geen causaal verband tussen de aanrijding en de door appellant gestelde klachten kan worden aangenomen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven