Home HvJ-EU 14 mei 2020: vrije advocaat keuze rechtsbijstandverzekering ook voor bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen

KBS

HvJ-EU 14 mei 2020: vrije advocaat keuze rechtsbijstandverzekering ook voor bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen

Uit het arrest van 14 mei jl. van het Europese Hof van Justitie blijkt, kort gezegd, dat een verzekerde onder de rechtsbijstandverzekering ook een vrije advocaatkeuze heeft bij een bemiddeling en bij buitengerechtelijke onderhandelingen.

Eerder sprak het Europese Hof zich al uit over de reikwijdte van het begrip ‘administratieve procedure’. In de onderhavige zaak – naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het Belgische Grondwettelijk Hof – heeft het Europese Hof (meer) duidelijkheid gegeven over het begrip ‘gerechtelijke procedure’.

Het Hof overwoog dat onder het begrip ‘gerechtelijke procedure’ in de zin van artikel 201 van Richtlijn 2009/138 moet geacht worden te vallen “elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase”.

Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ kan niet worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht in eigenlijke zin, en ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een dergelijke procedure, aldus het Hof.

Meer specifiek heeft het Europese Hof op de gestelde vraag geantwoord dat artikel 201, lid 1, onder a), van richtlijn 2009/138 aldus moet worden uitgelegd dat het in deze bepaling bedoelde begrip „gerechtelijke procedure” ook betrekking heeft op een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een

rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn, hetzij bij het inleiden van deze procedure hetzij na afloop ervan.

Het arrest is hier in pdf-vorm opgenomen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven