Home Informatieverplichting bij omzetplafond: wat betekent dat voor u?

Informatieverplichting bij omzetplafond: wat betekent dat voor u?

Veel zorgverzekeraars spreken met zorgaanbieders een maximum budget af dat ze in een jaar mogen declareren (het omzetplafond). Als het budget op is, krijgt de zorgaanbieder geen geld meer voor behandeling van nieuwe patiënten. Dit kan ertoe leiden dat nieuwe patiënten niet meer in het ziekenhuis terecht kunnen, zoals eind vorig jaar het geval was bij een aantal Nederlandse ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Dit leidde tot onrust en onvrede bij patiënten/cliënten.

Om te voorkomen dat patiënten voor onaangename verrassingen komen te staan heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart gepubliceerd, waarin de informatieverplichtingen van zorgverzekeraars en zorgaanbieders over omzetplafonds handzaam zijn samengevat.

Uit deze informatiekaart komt naar voren dat zorgverzekeraars in hun polisvoorwaarden onder meer dienen te vermelden of er afspraken zijn gemaakt over omzetplafonds met zorgaanbieders en welke gevolgen het voor verzekerden kan hebben, indien de zorgaanbieder het zorgplafond heeft bereikt.

Op de website dient een zorgverzekeraar in algemene zin aan te geven wat de gevolgen zijn van omzetplafonds voor verzekerden, per type polis en zorgsoort. Als het een zorgverzekeraar bekend is geworden dat met een bepaalde zorgaanbieder het afgesproken omzetplafond is bereikt (op binnenkort zal worden bereikt), dan maakt hij dit bekend op zijn website.

Tot slot moet een zorgverzekeraar ook in het overzicht van zorgaanbieders per zorgaanbieder aangeven dat er een omzetplafond is, indien dat (mogelijk) consequenties kan hebben voor de verzekerde. De zorgverzekeraar moet ook aangeven welke consequenties dat kunnen zijn en bij welke andere zorgaanbieder de verzekerde dan (wel en tijdig) terecht kan. De zorgverzekeraar heeft op dit punt een zorgplicht.

Uit een globale rondgang op internet komt naar voren dat informatie over omzetplafonds niet op alle websites van zorgverzekeraars (makkelijk) is terug te vinden, zeker niet voor een verzekerde. Er is voor zorgverzekeraars dus nog wel wat werk aan de winkel.

De belangrijkste verplichting voor de zorgaanbieder is dat zij op haar website moet aangeven voor welk soort behandeling en welk type polis het omzetplafond is bereikt zodra dat het geval is. De zorgaanbieder moet op de website ook een verwijzing vermelden naar zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Ook indien de patiënt/cliënt daar vragen over stelt, moet de zorgaanbieder de patiënt duidelijk over het omzetplafond informeren en de patiënt verwijzen naar zijn of haar zorgverzekeraar.

Het zal voor een zorgaanbieder in de praktijk niet zo eenvoudig zijn om tijdig actuele informatie over het omzetplafond op de website beschikbaar te stellen. Dat vraagt om de nodige interne coördinatie binnen de organisatie van een zorgaanbieder. Een gemiddelde instelling voor thuiszorg/wijkverpleging of een psychologenpraktijk zal hiervoor niet zomaar de infrastructuur hebben. Dit klemt, nu de NZa een zorgaanbieder (en overigens ook een zorgverzekeraar) een forse bestuurlijke boete kan opleggen, indien niet aan de informatieverplichting wordt voldaan. Het is afwachten hoe strikt de Nza het naleven van deze informatieverplichting zal handhaven. Overigens kan de vraag worden gesteld of het niet primair een zaak van een zorgverzekeraar is om patiënten over omzetplafonds te informeren? Dan kan een zorgaanbieder zich primair richten op het verlenen van zorg.

Meer weten over de informatieverplichtingen voor zorgaanbieders? Klik hier

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven