Home Jumbo niet aansprakelijk voor overlijden slachtoffer op politiebureau

Jumbo niet aansprakelijk voor overlijden slachtoffer op politiebureau

In deze kort geding-procedure gaat het om de broer van eiser (hierna: ‘X’), die op 14 maart 2020 de Jumbo in Zwolle heeft bezocht. Omdat X verward gedrag vertoonde in de supermarkt, heeft de Jumbo de politie ingeschakeld. De politie heeft X toen meegenomen naar het politiebureau, waar X vervolgens is overleden. De Rijksrecherche doet momenteel nog onderzoek naar (de oorzaak van) het overlijden van X. Eiser stelt dat Jumbo aansprakelijk is voor het overlijden van zijn broer, en vordert in deze zaak veroordeling van Jumbo tot vergoeding van de uitvaartkosten, afgifte van camerabeelden en gegevens van getuigen.

Eiser stelt hiertoe dat Jumbo onrechtmatig jegens X heeft gehandeld en daarmee ook jegens hemzelf, als nabestaande. Eiser verwijt Jumbo in dit kader dat Jumbo op 14 maart 2020 een ambulance had moeten inschakelen en niet de politie, omdat het evident zou zijn geweest dat X een ongevaarlijke zieke man was. Door de politie in te schakelen is de situatie onnodig geëscaleerd met de dood van X als gevolg, aldus eiser.

De kantonrechter gaat hier niet in mee en wijst deze vorderingen af. Volgens de kantonrechter is niet in geschil dat de man die dag verward moet zijn geweest, althans dat hij die indruk moet hebben gemaakt. De man holde namelijk onrustig door de supermarkt, trok aan tassen van winkelend publiek en heeft tegen een medewerker van de supermarkt gezegd dat hij hem maar moest doodschieten. Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt hieruit dat X zeer afwijkend en verontrustend gedrag heeft vertoond ten opzichte van het gedrag dat winkelend publiek normaal vertoont. Dat geldt temeer omdat op 14 maart 2020 al afstandsmaatregelen golden tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Het is volgens de kantonrechter daarom heel begrijpelijk dat Jumbo de politie heeft ingeschakeld nadat X niet wilde kalmeren of weggaan.

Dat X (zeer waarschijnlijk) geen verkeerde intenties zal hebben gehad en onder invloed van een ziektebeeld handelde, doet aan het bovenstaande niet af. Het gaat er volgens de kantonrechter om dat Jumbo – in verband met het coronavirus – een potentieel gevaarlijke situatie voor de gezondheid van de aanwezigen in de supermarkt moest zien te beëindigen. Omdat X zich niet liet wegsturen, was inschakeling van de politie de aangewezen weg. Dat X zelf zodanig duidelijk in gevaar was dat Jumbo onmiddellijk en specifiek naar een ambulance had moeten vragen, is niet gebleken.

Verder stelt de kantonrechter vast dat er – nadat de politie X in bedwang had gekregen – wel een ambulance bij de Jumbo is gekomen, en dat X toen door het ambulancepersoneel is onderzocht. Op dat moment heeft het ambulancepersoneel kennelijk vastgesteld dat X voldoende gezond was en dat het niet nodig was dat hij naar het ziekenhuis werd gebracht voor verder onderzoek, aldus de kantonrechter.

De kantonrechter komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat het onvoldoende aannemelijk is dat de handelwijze van Jumbo onrechtmatig was jegens X, in die zin dat het de tragische dood van X moet hebben veroorzaakt. Wat mogelijk is voorgevallen met X nadat de politie met hem is weggereden bij de supermarkt, kan Jumbo niet worden aangerekend. Jumbo was daar immers niet meer bij betrokken. Tegen deze achtergrond kan dus niet voorshands worden geoordeeld dat Jumbo aansprakelijk is voor de uitvaartkosten die eiser vordert.

Ook het verzoek om afgifte van de camerabeelden kan niet worden toegewezen, omdat het overlijden van X wordt onderzocht door de Rijksrecherche, en Jumbo in dat verband een verbod is opgelegd om de beelden verder te delen. In het verlengde daarvan wordt ook het verzoek om de gegevens van getuigen afgewezen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven