Home Minister in overleg met veldpartijen over actief bekendmaken BIG-nummer

KBS

Minister in overleg met veldpartijen over actief bekendmaken BIG-nummer

De afgelopen periode is er veel te doen geweest over de nieuwe verplichting voor zorgverleners om hun BIG-nummer actief bekend te maken. Deze verplichting treedt op 1 april 2019 in werking. In welke gevallen en de wijze waarop moet nog worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. Eind februari werd duidelijk dat daarbij in ieder geval gedacht wordt aan bekendmaking door middel van briefpapier, facturen en bordjes in de wachtkamer. Zie ook de eerdere berichtgeving op deze website.

Zorgen van brancheverenigingen

De voorgenomen uitwerking van de verplichting is volgens verschillende branchepartijen veel omvangrijker dan eerder gedacht. De branchepartijen vrezen dat de verplichting onnodige administratieve lasten en kosten met zich brengt en achten het een gebrek aan vertrouwen in zorgverleners. Daarnaast werden de branchepartijen overvallen door de berichtgeving over de uitwerking van de verplichting, omdat de minister voor Medische Zorg eerder in de Tweede Kamer had toegezegd dat de branchepartijen in deze uitwerking zouden worden meegenomen. Reden waarom verschillende branchepartijen gezamenlijk een brandbrief aan het ministerie van VWS zonden.

Brief van de minister voor Medische Zorg

De minister voor Medische Zorg heeft inmiddels in een Kamerbrief laten weten dat op korte termijn alsnog met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland in overleg zal worden getreden over de uitwerking van de verplichting om het BIG-nummer te vermelden. Uitgangspunt daarbij zal volgens de minister zijn dat overbodige administratieve lasten worden voorkomen en dat er proportionaliteit bestaat tussen doel en manier van uitvoeren. Verder schrijft de minister het vervelend te vinden dat zorgverleners zich overvallen voelen door de invoering en de reikwijdte van de verplichting. De minister geeft aan dat er (na overleg met partijen en uitwerking van de afspraken in de AMvB) een ruime periode zal worden geboden voor de implementatie. In dat verband heeft de minister de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd voorlopig niet te handhaven op de verplichting, totdat het overleg en de nadere besluitvorming over de situaties waarin het BIG-nummer moet worden vermeld is afgerond en er voldoende tijd is geboden om de verplichting te implementeren.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven