Home Minister perkt bevoegdheden NZa in

Minister perkt bevoegdheden NZa in

Het ministerie van VWS gaat zelf het beleid met betrekking tot de bekostiging in de zorg vaststellen. De NZa voert vervolgens het door VWS vastgestelde beleid uit. Hierdoor komt er een knip tussen de taken van de NZa en het ministerie en zo wordt duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit is één van de maatregelen die minister Schippers neemt in reactie op de aanbevelingen van de commissie Borstlap.

De fusietoets en het instrument van de aanmerkelijke marktmacht, die nu nog bij de NZa liggen, zullen overgaan naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De NZa zal zich bezig blijven houden met het zorgtoezicht, zoals het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars, het toezicht op de uitvoering van de Wet Landurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en het tegengaan van fouten en fraude in de zorg. De NZa is verantwoordelijk voor de behandeling van individuele gevallen.

Naast de wijziging in de taken van de NZa worden ook maatregelen genomen om de interne organisatie te versterken. Zo komt er een driehoofdig bestuur, onder leiding van de vorige week benoemde Marian Kaljouw. Ook wordt de positie van de Raad van Advies versterkt en komt er een auditcommittee dat intern onderzoek kan doen naar ICT en financiële zaken. Het loket waar mensen misstanden kunnen melden wordt uitgebreid en klantvriendelijker ingericht. Verder verbetert de NZa zelf haar personeelsbeleid en ICT en is het interne beleid ten aanzien van bestuurskosten aangescherpt.

De minister heeft in 2014 een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar het intern functioneren van de NZa. Aanleiding was een omvangrijk bezwaarschrift van een op dat moment overleden medewerker van de NZa tegen zijn personeelsbeoordeling. In het bezwaarschrift toonde deze medewerker zich onder andere kritisch op het personeels- en ICT-beleid bij de NZa. Ook had hij kritiek op de relatie tussen de NZa en het ministerie.

Zie hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven