Home Negatief advies CBP Besluit Langdurige Zorg

Negatief advies CBP Besluit Langdurige Zorg

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bezwaren tegen het conceptbesluit langdurige zorg. Hierin worden bepalingen van de Wet langdurige zorg uitgewerkt. Bij de parlementaire behandeling van die wet had de privacytoezichthouder ook al negatief geadviseerd, en het wetsvoorstel is toen vervolgens aangepast. Nu komen dezelfde problemen echter weer terug in het uitvoeringsbesluit, en dat is volgens het CBP niet de bedoeling.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg regelt zorg en toezicht voor kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke of mensen met een psychische stoornis. De geplande ingangsdatum van de nieuwe Wet langdurige zorg is 1 januari 2015. Het wetsvoorstel voor deze wet is in behandeling bij de Tweede Kamer. De Tweede en de Eerste Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren. 
Indicatiestelling
ALs het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) toetst of iemand recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg, dan vraagt het CIZ informatie op bij de behandelende artsen. Het CIZ moet daarvoor eerst toestemming vragen aan de betrokkene. Het besluit regelt dat als die betrokkene die toestemming niet geeft, het CIZ de informatie toch kan opvragen.

Vrije toestemming
Deze systematiek stond al in het wetsvoorstel van de Wet langdurige zorg en het CBP heeft toen meteen aangegeven dat hier natuurlijk geen sprake is van vrij gegeven toestemming. Het CBP was van mening dat strijd was met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de geheimhoudingsplicht van medici. Vervolgens is het wetsvoorstel in die zin aangepast, maar nu komt deze constructie terug in het conceptbesluit. Daarom staat het CBP er op dat ook het conceptbesluit in die zin wordt aangepast.
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven