Home Nicotinehoudende e-sigaret is geen geneesmiddel

Nicotinehoudende e-sigaret is geen geneesmiddel

De Nederlandse Staat mag de nicotinehoudende elektronische sigaret voorlopig niet vergunningplichtig maken omdat het een geneesmiddel zou zijn.

Er bestaat al enige tijd discussie over de vraag of de nicotinehoudende elektronische sigaret moet worden aangemerkt als een geneesmiddel. In 2007 had de minister van VWS besloten dat het product ‘voorlopig’ als geneesmiddel moest worden aangemerkt. Vanaf die tijd gold er wel een zogenaamd proportioneel handhavingsbeleid. Dat wil zeggen dat er voor het verhandelen van de e-sigaret geen handelsvergunning van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) was vereist.

 

In deze situatie kwam afgelopen december verandering, toen de minister van VWS de e-sigaret definitief als geneesmiddel aanmerkte. Producenten van de e-sigaret hadden dus vanaf dat moment een vergunning van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) nodig voor het verhandelen van de e-sigaret. Een van de producenten van de e-sigaret stapte daarop naar de Haagse voorzieningenrechter. Zij stelde dat de e-sigaret niet als geneesmiddel kan worden aangemerkt en dat de maatregel van de minister in strijd is met eerdere toezeggingen om proportioneel te handhaven.

 

De rechter heeft de stellingen van de producent gevolgd en geoordeeld dat de nicotinehoudende e-sigaret niet kan worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van de Geneesmiddelenwet. Volgens de rechter is de stelling van de Staat dat de e-sigaret farmacologische eigenschappen heeft die de fysiologische functies van de mens beïnvloeden en daarom alleen al als geneesmiddel moet worden aangemerkt, niet juist. De Staat heeft bovendien onvoldoende met onderzoeken aangetoond dat de e-sigaret onder de begripsomschrijving van ‘geneesmiddel’ zou vallen. De beslissing van de minister om de e-sigaret definitief als geneesmiddel aan te merken is daarom – volgens de voorzieningenrechter – in strijd met de wet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarmee is ook de grond aan het vereiste van een handelsvergunning ontvallen.

 

Klik hier voor het vonnis van de voorzieningenrechter.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven