Home Nieuwe wetgeving: per 1 augustus 2022 heeft uw werknemer recht op betaald ouderschapsverlof

Nieuwe wetgeving: per 1 augustus 2022 heeft uw werknemer recht op betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV ontvangen. De werknemer krijgt hiermee extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Wat is ouderschapsverlof?
De werknemer heeft als ouder recht op ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Het betreft een onbetaald verlof van maximaal 26 werkweken. Nieuw is dat vanaf 2 augustus 2022 de werknemer 9 weken van deze 26 weken als betaald verlof kan opnemen. Voorwaarde is dat deze 9 weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Het resterende ouderschapsverlof (17 weken) kan daarna nog worden opgenomen totdat het kind 8 jaar is, maar dat deel blijft een onbetaald verlof.

Voorbeeld
Werknemer is op 2 augustus 2022 ouder van een kind van 8 maanden oud. Werknemer heeft al 19 weken aan onbetaald ouderschapsverlof opgenomen. Werknemer kan maximaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Vanaf 2 augustus kan werknemer aanspraak maken op betaald ouderschapsverlof. Werknemer heeft nog 7 weken (26 minus 19) aan ouderschapsverlof over. Het kind is nog geen 1 jaar. Werknemer kan de 7 weken aan resterend ouderschapsverlof binnen vier maanden (dan is het kind 1 jaar geworden) betaald opnemen.

Hoe vindt uitbetaling van het ouderschapsverlof plaats?
Het betaald ouderschapsverlof betreft een uitkering van het UWV. De werknemer heeft recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het salaris. De aanvraag voor de uitkering wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever. De werkgever kan hiertoe een door UWV beschikbaar gesteld digitaal formulier indienen. De werkgever dient de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof achteraf, dus na de opname, aan te vragen. In de praktijk betekent dit dat de werknemer het verzoek doet betaald ouderschapsverlof op te nemen en, als de werkgever dit verzoek honoreert, de werkgever als het ware de uitkering aan de werknemer voorschiet en de werkgever daarna het aan werknemer betaalde bedrag aan UWV kan terugvragen.

Kan het verzoek tot (betaald) ouderschapsverlof worden afgewezen?
De werkgever moet de werknemer in staat stellen het (betaald) ouderschapsverlof te kunnen opnemen. De werkgever kan het verzoek niet volledig afwijzen, maar de werkgever kan wel de door werknemer gewenste wijze van opname van het ouderschapsverlof, na overleg met de werknemer, wijzigen. Dit kan enkel als dit noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen. U kunt denken aan ernstige organisatorische problemen. De werkgever dient de wijziging schriftelijk aan de werknemer te motiveren. Dit moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het verlof. De werkgever dient werknemer daarnaast in staat te stellen het verlof op te nemen voordat het kind 8 jaar oud is en, voor wat betreft het betaalde deel van het ouderschapsverlof, voordat het kind 1 jaar oud is.

Hoe verhoudt het ouderschapsverlof zich tot andere verlofvormen?
De werknemer heeft op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) recht op verschillende vormen van (betaald) verlof. Zo de vrouwelijke werknemer recht op zwangerschapsverlof (6 weken) en bevallingsverlof (10 weken). Gedurende deze periode ontvangt de werknemer een uitkering gelijk aan 100% van het loon.

De partner van de moeder* heeft recht op geboorteverlof (1 week) en op aanvullend geboorteverlof (5 weken). Bij het geboorteverlof heeft de werknemer recht op een uitkering gelijk aan 100% van het loon. Bij het aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer recht op een uitkering gelijk aan 70% van het loon.

Het (betaald) ouderschapsverlof is een verlofvorm die voor beide ouders geldt en die zij in aansluiting op het bevallingsverlof respectievelijk geboorteverlof kunnen opnemen. Het is niet verplicht om eerst bevallingsverlof c.q. geboorteverlof te hebben genoten om aanspraak te kunnen maken op het ouderschapsverlof.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

NB: In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken.

*In het geval van draagmoederschap kunnen de wensouders in beginsel aanspraak maken op geboorteverlof en ouderschapsverlof.

Heeft u vragen naar aanleiding van de nieuwe wetgeving over betaald ouderschapsverlof of andere vragen met betrekking tot verlofvormen, dan kunt u contact opnemen met Debby Kolk of Lisa van Baarsel.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven