Home Nog niet AVG-proof? Wij kunnen van advies voorzien.

KBS

Nog niet AVG-proof? Wij kunnen van advies voorzien.

Vanaf 25 mei a.s. dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij uitstek voor zorginstellingen en -aanbieders is een zorgvuldige voorbereiding aangewezen; medische gegevens vergen een hoog beschermingsniveau. Bovendien is voor de zorgsector niet alleen de AVG maar ook zorgspecifieke wet- en regelgeving van belang bij het formuleren van een passend privacybeleid.

De afgelopen maanden hebben wij verschillende zorginstellingen en beroepsverenigingen van advies voorzien en een groot aantal zorgprofessionals met seminars en handleidingen voorgelicht. Wilt u ook een informatiebijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich nog via Medilex aanmelden voor de bijeenkomst die in samenwerking met KBS (mrs. Niels van den Burg en Erik Luijendijk) en o.a. de Autoriteit Persoonsgegevens wordt georganiseerd.

Vraagt u zich af of uw organisatie aan de voorschriften van de AVG voldoet of heeft u hulp nodig bij het omzetten van de wettelijke verplichtingen in praktische documenten? Wij kunnen voorzien in advies en/of benodigde documenten opstellen of beoordelen, zoals bijvoorbeeld:

  • privacyhandleiding;
  • extern privacystatement;
  • intern privacyprotocol;
  • verwerkingsregister;
  • datalekkenregister;
  • verwerkersovereenkomst;
  • overeenkomst tussen (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels van den Burg (n.vandenbrug@kbsadvocaten.nl; 06-19356989) of Erik Luijendijk (e.luijendijk@kbsadvocaten.nl; 06-52343574).

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven